Minister Plasterk heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat hij zijn verzet tegen de Europese regelgeving over het opnemen van biometrische gegevens in het paspoort opgeeft. Een ronde langs de andere lidstaten leverde geen enkele steun op en ook Eurocommissaris Malmström ziet het probleem niet.

Plasterk heeft een rondje gedaan door Europa naar aanleiding van een motie van Tweede Kamerlid van de PvdA Heijen, die ervoor pleitte op Europees niveau de nut en noodzaak van de opname van biometrische gegevens in paspoorten aan de orde te stellen. Maar, zo zegt de minister, zowel op ambtelijk niveau als politiek werd de neus gestoten.

Plasterk krijgt lid op de neus

Plasterk had eerder het vermoeden geuit dat er onder de EU-lidstaten vast wel landen waren die het eens waren met Nederland dat de regel buitenproportioneel is, moeilijk te beveiligen tegen criminelen en ook nog eens foutgevoelig. Maar er bleek juist totaal geen begrip voor dat Nederlands standpunt. Ten slotte schreef Plasterk maar een brief aan Europees Commissielid Malmström met alle bezwaren.

Malmström veegt in haar antwoordbrief alle Nederlandse bezwaren van tafel. Volgens haar heeft het Europees Hof juist in een Duitse zaak bevestigd dat de regelgeving op zich genoeg grondslag had, is het tot nu toe niet bewezen dat de chips op de paspoorten daadwerkelijk door criminelen kan worden gekraakt en hebben fouten in het opnemen van vingerafdrukken niet geleid tot grote problemen.

Een argument van Plasterk dat de gegevens op de chip door minder vriendelijke regimes in andere landen kunnen worden gebruikt voor andere doeleinden dan de EU voor ogen staat, weerlegt Malmström met het argument dat dat niet mag.