Minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft vrijdagochtend een verdrag getekend met de Amerikaanse Deputy Secretary Jane Holl van het ministerie van binnenlandse veiligheid (Homeland Security) om het uitwisselen van persoonsinformatie van criminelen op basis van DNA-profielen te stroomlijnen. Op dit moment worden die gegevens ook uitgewisseld, maar is de procedure langzaam omdat het proces niet is geautomatiseerd.

Voor zware criminelen

Met dit nieuwe verdrag kan de VS via een computersysteem controleren of er een DNA-match is met de Nederlandse database en vice versa. Mocht het DNA of vingerafdrukken overeenkomen dan wordt er een hit geconstateerd en kan er door de VS een aanvraag voor nadere persoonsinformatie worden ingediend bij Justitie. Die beslist vervolgens of de gegevens wel of niet worden verstrekt. De VS krijgt dus niet direct toegang tot de persoonsgegevens.

Volgens Opstelten is dit een "belangrijke stap in de opsporing van misdadigers". Nederland en de VS krijgen via een landelijk contactpunt toegang tot elkaars databases met DNA- en vingerafdrukgegevens. Een woordvoerder van het ministerie benadrukt dat het om een versnelling van een bestaande procedure gaat die alleen geldt voor de gegevens van zware criminelen. Alleen mensen die een straf van minimaal vier jaar hebben gekregen komen terug in de database.

Kamervragen

De VVD laat aan Nu.nl weten Kamervragen te gaan stellen over de uitwisseling van de gegevens. Kamerlid Jeanine Hennis-Plasschaert wil weten waarom de minister denkt dat door de uitwisseling misdaden sneller worden opgelost. Ook wil ze weten hoe de privacy van mensen wordt beschermd

Ook met een beperkt aantal Europese landen worden gegevens van criminelen op deze manier uitgewisseld. In 2011 moet dit gaan gelden voor alle Europese lidstaten.