Dat werd duidelijk tijdens een commissievergadering over rechtshandhaving bij cybercrime en internetmisbruik waar de Tweede Kamer het debat aanging met Justitieminister Ernst Hirsch Ballin. De politici reageerden op de brief Rechtshandhaving en Internet (pdf) van de bewindvoerder.

Online rechercheren

Later dit jaar komen er waarschijnlijke diverse wetsvoorstellen aan, die verboden op het helen van verboden gegevens en digitaal kinderlokken of grooming regelen. Verder wordt er gekeken of er een verplichting moet komen voor de Nederlandse porno-industrie om te garanderen dat alleen volwassenen in beeld komen en de geldstromen voor gokken verder worden ingedamd. "We zullen het zeker nog regelmatig over cybercrime gaan hebben", concludeerde Ed Anker van de ChristenUnie.

Daarnaast was het debat vooral een oefenwedstrijd tussen de bewindsman en de kamerleden, waarbij de minister de nadruk legde op huidige programma's en initiatieven. Hij noemde als voorbeeld 142 websites die opsporingsinstanties in de gaten houden om radicalisatie in de gaten te houden. Ook vertelde hij dat een proef met het controleren van computers van binnenkomende reizigers op Schiphol volgens hem is geslaagd en dat binnenkort wordt gekeken of dat in regelgeving kan worden omgezet.

Verder onderzoekt de bewindvoerder manieren waarop opsporingsinstanties op internet kunnen rechercheren. Hij zegt in een reactie op een motie van VVD-er Fred Teeven naar het uitvoeren van een digitale doorzoeking naar de mogelijkheden te kijken en verwacht ook hier aan het einde van het jaar een wetsvoorstel in te dienen.

Ook zegde hij een haalbaarheidsonderzoek toe naar de mogelijkheid van een identificatieplicht voor de publicatie van websites. Providers zouden dan bijvoorbeeld een kopie van een paspoort moeten registreren voordat iemand een website online mag plaatsen. Een identificatieplicht moet het eenvoudiger maken om de auteurs van illegale uitingen op te sporen. Nu blijken persoonsgegevens vaak te ontbreken of kloppen niet.

Auteursrechten

Hirsch Ballin verzet zich tegen een aanscherping van de auteurswet rond het delen van beschermde materialen. Hij is tevreden met de huidige regelgeving, waarbij uploaden verboden is maar downloaden niet. Volgens hem is het een belangrijk principe dat de problematiek bij de bron wordt aangepakt. Wel wijst hij erop dat er mogelijk nog Europese regelgeving kan komen.

Wel deelt hij de zorg van SP-kamerlid Arda Gerkens dat het offline halen van bijvoorbeeld films, waarin bijvoorbeeld mensen worden verkracht, extra aandacht verdient. "Ook ik vind dat verschrikkelijk", verzucht hij. Overigens wil hij niet zover gaan om de aanpak gelijk te trekken met die van digitaal kindermisbruik.

Privacy

De minister is niet bezorgd over de privacy, waarvoor hoogleraar informatierecht Egbert Dommering op Webwereld waarschuwde. In een reactie op het artikel wees de bewindsman erop dat cybercriminaliteit ook behoorlijk kan ingrijpen op de persoonlijke levenssfeer van slachtoffers. "Als het aankomt op bescherming van de persoonlijke levenssfeer versus veiligheid, dan kies ik toch eerst voor veiligheid."

CDA-partijgenoot Cisca Joldersma vond dat die discussie sowieso niet in dit debat thuis hoort en zei over het College Bescherming Persoonsgegevens: "We hebben in dit geval zo'n behoefte dat ze wat gaan roepen in dit kader."

Droevig gesteld

Parlementariërs klaagden over de gebrekkige dienstverlening van opsporingsinstanties. Gerkens verwees naar een zaak van vorige week, waarbij de politie een aangifte weigerde van een man wiens MSN-account was gekaapt.

Volgens Ed Anker van de ChristenUnie beschikken digitaal rechercheurs over onvoldoende kennis. De minister zegde daarop toe meer werk ten maken van opleidingen en zij-instromers met specialistische kennis aan te nemen.

Joldersma benadrukt dat veel bedrijven en overheden geen aangifte van incidenten, omdat er te weinig vertrouwen in de opsporingsinstanties is. Daarnaast constateert zij gebrekkig kennis bij burgers, en adviseert dat met betere voorlichting op te lossen.