Dit blijkt uit onderzoek dat in opdracht van de ministeries van Verkeer en Waterstaat en Economische Zaken door Pro Active is verricht. De belangrijkste conclusie: internetgebruikers kennen in ieder geval een aantal risico's, maar verzuimen hiertegen maatregelen te nemen.

De meeste internetgebruikers zijn vooral op de hoogte van risico's die zij in de praktijk al eens hebben ervaren, zoals virussen of ongewenste reclame. Van de 1700 particuliere en kleinzakelijke gebruikers zegt 71 procent wel eens last te hebben gehad van virussen. Zo'n 80 procent ontving wel eens spam, terwijl 40 procent ooit onbedoeld op een sekssite terecht kwam.

Veel minder bewust is men zich echter van de risico's die te maken hebben met privacy-aspecten of inbraak in computers of gegevens. Ook is men vaak niet op de hoogte van de mogelijke beveiligingsmaatregelen die er genomen kunnen worden, aldus de onderzoekers.

Een minderheid heeft een firewall geïnstalleerd en slechts 20 procent let op privacyaspecten als een beveiligde verbinding of op de aanwezigheid van een elektronische handtekening. De overgrote meerderheid heeft weliswaar een virusscanner, maar vergeet deze op regelmatige basis te actualiseren.

Op initiatief van de twee ministeries werd in oktober 2001 de landelijke campagne Surf op Safe gestart. De campagne is een gezamenlijk project van overheid, bedrijfsleven en gebruikersorganisaties en richt zich in simpele bewoordingen op een veiliger gebruik van internet.