Eurostat, de Europese statistiekeninstelling, heeft in het kader van Safer Internet Day, komende dinsdag, het gebruik van securitysoftware in de EU onderzocht. Daaruit bleek dat 96 procent van de internettende Nederlanders een of andere vorm van beveiliging heeft ingesteld op de computer. Het gemiddelde over de hele EU is 84 procent. Turkije loopt achteraan: slechts 58 procent heeft zich daar beschermd.

Na Nederland komen op afstand de internettende burgers uit Luxemburg, Noorwegen en Finland (91 procent). Minder goed beschermd zijn naast de Turken, de Letten, (62 procent), Roemenen (64 procent) en de Esten (65 procent).

Wel beschermd, toch een virus

Hoewel de Nederlanders zich dus het beste beschermd mogen wanen, is toch 23 procent in het afgelopen jaar getroffen door een virus, worm of trojan. Dat is wel onder het Europees gemiddelde. Ierland kent slechts 15 procent gedupeerden, Oostenrijk 14 procent. Op Malta is de helft van alle computers geïnfecteerd, in Bulgarije zelfs 58 procent.

Wat betreft inbreuken op de privacy mag Nederland zich een Europese topper noemen. Van alle internettende burgers zegt 6 procent hiervan last te hebben gehad. Alleen Spanje en Bulgarije (7 procent) scoren hoger, terwijl Italianen met ons gelijk oplopen. Het EU-gemiddelde is 4 procent.

Slachtoffer van phishing

Eurostat heeft ook gevraagd naar financiële verliezen door bijvoorbeeld phishing, pharming en misbruik van credit card gegevens. Over heel Europa gaf 3 procent aan daar in de afgelopen twaalf maanden slachtoffer van geweest te zijn. De Letten zijn er met meest ingetuind: 8 procent. De Britten volgden met 7 procent, de Oostenrijkers en Maltezers met 5 procent. De Nederlanders scoorden gemiddeld: 3 procent.

Een ander onderdeel van het onderzoek is de mate waarmee kinderen geconfronteerd zijn met ‘schadelijke’ websites of benaderd zijn door mogelijk gevaarlijke individuen. Nederland scoorde met 5 procent gemiddeld. In Italië is 11 procent van de kinderen hiermee in aanraking geweest. Daarmee scoorde het land het hoogst. Ook Noorwegen, Letland (9 procent) en Bulgarije (8 procent) scoorden hoog. Op Cyprus en in Tsjechië was er hoegenaamd geen probleem (1 procent).

In Nederland zegt 18 procent van de ouders speciale software te gebruiken om de kinderen tegen kwalijke content te beschermen. Dat is boven het Europees gemiddelde (14 procent), maar loopt ver achter bij de andere West-Europese landen, die vrijwel allemaal boven de 20 procent scoren. In Oost-Europa wordt het minst op de kinderen gelet.