Dat blijkt uit een onderzoek dat het bureau IDC in opdracht van de it-dienstverlener EDS heeft uitgevoerd onder 608 Nederlandse consumenten. Van de ondervraagden maakt 33 procent zich zorgen om computercriminaliteit, terwijl vier procent zich bedreigd voelt. Zestig procent is niet bezorgd en drie procent heeft geen mening.Nederlanders blijken een stuk optimistischer dan Amerikanen als het om computercriminaliteit gaat. Volgens de onderzoekers wordt dat verschil veroorzaakt doordat veel meer Amerikanen winkelen via internet en daardoor ook meer negatieve ervaringen met computercriminelen hebben gehad.Toch zou enige zorg wel op zijn plaats zijn, zo menen de onderzoekers. Uit een enquête onder 290 Nederlandse bedrijven blijkt namelijk dat bij 15 procent van de websites niemand in dienst is die verantwoordelijk is voor de beveiliging. Slechts bij 26 procent van de bedrijven zijn personen aangesteld die verantwoordelijk zijn voor de beveiliging.

Vooral angst voor virussen

Nederlanders maken zich in meerderheid dan misschien geen zorgen om computercriminaliteit in het algemeen, maar bepaalde vormen van cybercrime vrezen de ondervraagden wel. Zo is 69 procent bang voor virussen en vreest zestig procent het misbruik van persoonlijke gegevens. Creditcardfraude is voor 54 procent een probleem, terwijl 35 procent zich zorgen maakt over hackers. Slechts negen procent van de ondervraagden maakt zich om geen van deze zaken bezorgd.Van de ondervraagden vindt 23 procent dat er te weinig gedaan wordt tegen computercriminaliteit. 39 procent is het daar niet mee eens en 38 procent heeft geen mening. 45 procent vindt dat de overheid niet genoeg doet tegen computercriminelen. Bijna zestig procent van de ondervraagden denkt dat computercriminelen een kleinere kans lopen om gearresteerd te worden. Meer dan tachtig procent van de ondervraagden denkt dat computercriminaliteit in de toekomst zal toenemen. Slechts vier procent denkt dat de cybercrime zal afnemen. Vier procent denkt dat de omvang gelijk zal blijven, terwijl negen procent geen idee heeft.