De website is een product van de initiatiefgroep 'Nederland geen afluisterstaat', waarin onder meer de Socialistische Partij en burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom zijn vertegenwoordigd. Aanleiding voor het initiatief zijn de afluisterplannen van de Europese Unie die voor de lidstaten moeten gaan gelden. Kern van het plan is om telecom- en internetbedrijven te verplichten alle zogeheten verkeersgegevens één tot twee jaar te bewaren. Verkeersgegevens zijn alle elektronische indicaties van een persoon, zoals waar en wanneer met een gsm is gebeld, naar wie is gebeld. Hieronder wordt verder verstaan informatie over welke websites zijn bezocht of welke zoekwoorden in zoekprogramma's zijn ingetoetst. Op deze wijze wordt Justitie in staat gesteld het (elektronische) gedragspatroon van alle burgers in de Europese Unie vast te leggen en op ieder willekeurig moment te controleren, zo stelt de actiegroep.

Protestbrief

Op de site Nederlandgeenafluisterstaat.nl kunnen geïnteresseerden een protestbrief aan minister Donner en de leden van de vaste kamercommissie van Justitie sturen. Woensdag bespreekt de vaste kamercommissie van Justitie en Binnenlandse Zaken de Europese plannen. Hierna vergaderen de Europese ministers op 13 en 14 september in Denemarken over de plannen. "De plannen worden momenteel gedoseerd en slinks ingevoerd tot ze op een definitief punt zijn aanbeland waarvan niet kan worden teruggekeerd", aldus de groep, die de Tweede Kamer en het Europees Parlement oproept de plannen af te wijzen.

Big Brother

De maatregelen zouden namelijk leiden tot een `ware Big Brother-maatschappij waarbij alle burgers, zonder dat zij als verdachte zijn aangemerkt, gecontroleerd kunnen worden in hun doen en laten'. 'Nederland geen afluisterstaat' wijst er bovendien op dat providers en telecommaatschappijen ernstige bezwaren maken tegen de rol die zij als `archivaris van de politie' moeten spelen. Veel van deze bedrijven voelen niets voor het schenden van de privacy van haar klanten, aldus de groep. In Europa bestaat onder privacyvoorvechters veel weerstand tegen de voornemens. In Nederland ageerde eerder het College Bescherming Persoonsgegevens tegen de EU-plannen.