Ook bewindslieden van andere Europese landen maken bezwaar tegen de overeenkomst die de Europese Commissie heeft gesloten met de Amerikanen. Dat akkoord is er gekomen na zeer langslepende overleggen tussen functionarissen van beide partners. De Amerikanen hebben lang vastgehouden aan verregaande informatieoverdracht van vliegtuigpassagiers die vanuit Europa naar de Verenigde Staten willen gaan. Zij hebben voor een groot deel hun zin gekregen.

Maar Teeven stuurt de Europese Commissie terug naar de onderhandelingstafel, gesteund door zijn collega's binnen de Europese Unie. De VVD'er struikelt onder meer over de bewaartermijn van de doorgesluisde passagiersgegevens. De Amerikanen willen alles vijftien jaar opslaan, terwijl Teeven vijf jaar wel genoeg vindt. Ook vindt Teeven dat de Verenigde Staten van te veel mensen de data wil opslaan.

'Gegevens nodig tegen misdaad'

De Amerikanen zeggen de gegevens te willen gebruiken om grensoverschrijdende misdaad tegen te gaan. Het gaat dan om misdrijven waarop minimaal een jaar cel op staat. Teeven wil dat terugbrengen naar het bestrijden van misdaad waarvoor minimaal vier jaar cel geldt. Het nieuwe aangepaste akkoord zou voor 11 september op tafel moeten liggen.

De nieuwe ontwikkeling in het mijnenveld van dataoverdracht naar de Verenigde Staten komt nadat eerder dit jaar al de Europese privacywaakhond de verregaande eisen van de Amerikanen 'buitenproportioneel' noemde. Het zogeheten Passenger Name Record (PNR) laat de Amerikanen alle passagiersgegevens doorlichten zonder dat er een gerede verdenking is. Ook is niet duidelijk welke criminaliteit aanleiding kan zijn voor de doorgifte en opslag van gegevens.

In 't Veld is blij met Teeven

D66-parlementariër Sophie in 't Veld heeft een jaar geleden nog met kortstondig succes een eerder voorstel voor de dataoverdracht getorpedeerd, omdat het toenmalig voorstel ook al buitenproportioneel en onduidelijk werd geacht.

In 't Veld is blij met de steun van Teeven. "Het is verheugend dat steeds meer lidstaten zich achter het standpunt van het Europees Parlement scharen. Alleen als de EU met één stem spreekt, kunnen we effectief de belangen van onze burgers behartigen. De eensgezindheid van Europees Parlement, Raad en Europese Commissie op dit dossier is positief", stelt In 't Veld in een verklaring.

Minder blij is de Europarlementarier met de plannen van de Europese Commissie voor een vergelijkbaar Europees systeem voor opslag van passagiersgegevens. In 't Veld: "De huidige voorstellen zijn op veel punten uiterst bezwaarlijk. Vooral de noodzaak voor langdurige opslag van gegevens van miljoenen onschuldige burgers wordt op geen enkele wijze onderbouwd. Ik hoop dat het Nederlandse kabinet net zo kritisch naar die voorstellen kijkt als naar het akkoord met de VS."