In tegenstelling tot de Verenigde Staten is er in Nederland geen enkel toezicht op virtuele valuta zoals het doorgebroken Bitcoin. Dat geldt ook voor ondernemingen die hier in handelen. De Nederlandsche Bank (DNB) wijst vooralsnog op een cruciale beperking: de Wet op het financieel toezicht (Wft). Voordat het criminele praktijken zoals witwassen via bitcoins kan aanpakken, moet eerst de wet worden verruimd.

Ogen gericht op Bitcoin

DNB volgt het fenomeen desondanks nauwlettend. “We merken dat de ontwikkelingen rond virtuele valuta heel snel gaan. Ook wij onderwerpen dit aan onderzoek en kijken daarbij naar de integriteitsrisico’s. Los van de toegenomen populariteit vallen valuta's zoals de bitcoin en litecoin momenteel buiten de Wft. Het is daarom vooralsnog niet de vraag óf we willen reguleren. Het valt er buiten”, stelt DNB-woordvoerder Remko Vellenga in een reactie.

De Nederlandsche Bank is momenteel één van de verantwoordelijken voor het anti-witwastoezicht op financiële instellingen. Maar op de vraag of DNB niet net zoals de VS criminele activiteiten via Bitcoin aan banden wil leggen of de handelsplaatsen zou willen registreren, wijst het naar de politiek. Vellenga: “Dat ligt in Den Haag en is een zaak van het ministerie van Financiën. Wij kunnen de wet niet aanpassen.”

'Voorlopig is het ruilhandel'

Tot dusver ziet DNB het niet meer als ruilhandel. “Iedereen kan investeren in iets. Momenteel zijn dat stukjes data. Maar in de toekomst zijn het misschien, overdreven gezegd, flessen wijn. De vraag is of wij dan ook toezicht moeten gaan houden op wijn. We moeten virtuele valuta eerst verder bestuderen”, aldus de zegsman.

De centrale bank wijst daarom voorlopig alleen op de risico’s voor consumenten. Zij dienen zich te realiseren welke risico’s ze lopen bij het aanschaffen van valuta's als de bitcoin. “De wisselkoers is volatiel en er is geen centrale uitgever die door consumenten waar nodig aansprakelijk kan worden gesteld. Ook is het depositogarantiestelsel niet van toepassing”, leest de waarschuwing.