Het jaarlijks terugkerende onderzoek laat voor het eerst sinds jaren weer een stijgende lijn zien in het aantal organisaties dat is getroffen door een beveiligingsincident. In 2006 was 25 procent van de respondenten nog het slachtoffer van beveiligingsincidenten; het afgelopen jaar is dit percentage gestegen naar 56 procent.

"En dan kan het goed zijn dat de respondenten nog niet het achterste van hun tong laten zien", zegt woordvoerster Madelon Kaspers van Capgemini. Volgens Kaspers zijn er meerdere oorzaken aan te wijzen voor het stijgend aantal bedrijven dat te maken heeft gehad met een incident. Dalende budgetten is daar één van. "Maar het kan ook zijn dat er door een stijgend beveiligingsbewustzijn en opleiding gewoon meer wordt waargenomen." Overigens concludeert het rapport dat er in 2007 ook minder werd geïnvesteerd in het creëren van beveiligingsbewustzijn.

In 2006 was nog bijna 60 procent van de respondenten ervan overtuigd dat binnen zijn of haar organisatie voldoende budget voor het voorkomen van incidenten beschikbaar was. In 2007 is dit percentage gedaald naar nog geen 40 procent. Iets meer dan 40 prcoent vindt dat te weinig budget wordt besteed aan het voorkomen van incidenten.

Capgemini vindt het daarnaast zorgwekkend dat 24 procent van de respondenten niet weet te vertellen of zij moeten voldoen aan bepaalde wet- en regelgeving. Circa eenderde van de ondervraagde organisaties blijkt bovendien geen continuïteitsplan te hebben en daar waar wel een plan voor handen is, wordt dit niet periodiek op werking getoetst.

Het beveiligingsonderzoek van Capgemini werd gehouden onder Nederlandse bedrijven en overheidsinstellingen met meer dan 150 werknemers. Van de benaderde bedrijven zijn 154 reacties ontvangen. Het volledige rapport is online verkrijgbaar.

Bron: Techworld