Het Europese Parlement moet er nog zijn goedkeuring aan geven, maar dat lijkt een formaliteit nadat eerder de commissie Burgerlijke Vrijheden van het parlement zijn fiat hgaf. De zogeheten PNR-gegevens (Passenger Name Records) worden door vliegtuigmaatschappijen naar de grensbewaking van Australië gestuurd. Het akkoord tussen Australië en Europa is het resultaat van acht jaar lang onderhandelen.

Binnen die onderhandelingen ging het vooral om wat voor data mag worden uitgewisseld, voor welk doel en hoelang die data wordt bewaard. De bewaartermijn is vastgesteld op 5,5 jaar. Na 3,5 jaar worden alle die kunnen leiden tot identificatie van de reiziger vernietigd. De data mag alleen worden gebruikt voor terrorismebestrijding en de aanpak van zware criminaliteit.

Bescherming onder "robuust regime"

De EU wil wel dat enige informatie die uit de PNR-gegevens wordt herleid of uit onderzoek naar aanleiding van die gegevens, wordt gedeeld. Daarnaast wil de EU dat Australië de data onder “robuust regime" beschermt tegen oneigenlijk gebruik, dat de it-beveiliging in orde is en de integriteit van de data gegarandeerd is.

De Europese fractie van D66 zegt het akkoord te verwelkomen. "We moeten eerlijk zijn: dit akkoord is duidelijk beter dan het vorige, maar er zitten nog steeds lastige punten in", zegt Europarlementariër Sophie in 't Veld. “Het is een dilemma: tegenstemmen zou puur symbolisch zijn. De EU heeft namelijk niets te zeggen over de inreisvoorwaarden van een ander land. We hebben onderhandeld en dit was het maximaal haalbare."

Zonder akkoord is het chaos

Volgens D66 mogen luchtvaartmaatschappijen zonder akkoord de gegevens niet doorsturen, maar Australië kan in dat geval hoge boetes opleggen of de maatschappijen hun landingsrechten ontnemen. In 't Veld: "Dan krijg je chaos. Het is al winst dat dat met dit akkoord wordt voorkomen." Zij heeft nog wel moeite met de lange opslagtermijn, die overigens minder is dan waar de Verenigde Staten naar streven in hun onderhandelingen over de overdracht van passagiersgegevens. Ook de onderhandelingen met Canada lopen nog.

Naast deze landen eisen ook Zuid-Korea en Qatar toegang tot passagiersgegevens. Landen als Zuid-Afrika, Japan, Saoedi-Arabië en Cuba hebben aangekondigd hetzelfde te gaan doen. "De Europese Commissie moet heel snel aan tafel met deze landen. Alleen met een akkoord kan de privacy van vliegtuigpassagiers worden gewaarborgd," aldus In 't Veld.

GroenLinks en SP tegen het akkoord

Waar D66 met het voorstel instemde, waren de Europese fracties van GroenLinks en de SP tegen. De Groenen en GUE (Verenigd Links), zeggen in een verklaring dat zij de garanties die Australië geeft voor het verwerken van data onvoldoende onvoldoende vinden. De partijen zijn bang dat Australië de passagiersgegevens gaat gebruiken voor "profiling", waarbij de etnische achtergrond van de passagier wordt gebruikt voor het samenstellen van een risicoprofiel. Daarnaast vinden ze de opslagtermijn van de gegevens te lang en de hoeveelheid gedeelde data te groot.