Het samenwerkingsverband 'Burgers tegen Plasterk', heeft nul op het rekest gekregen van de rechtbank in Den Haag. De alliantie pleitte voor verbod op het ontvangen van gegevens van buitenlandse geheime diensten en stelde dat dat de staat handelt in strijd met het Nederlands recht. De rechtbank ging daar niet in mee.

1.

"Kennelijk vindt de rechtbank dat het recht op privacy minder gewicht in de schaal legt bij de inzet van bevoegdheden van inlichtingendiensten. Dat is nogal wat", reageert de andere advocaat Christiaan Alberdingk Thijm tegenover persbureau Novum. Hij stelt dat juist waar de werkwijze van geheime diensten zich onttrekt aan de democratische controle, de werkwijze een voldoende duidelijke en wettelijke basis moet hebben.

2.

Tegenover Webwereld laat Ton Siedsma van Bits of Freedom weten dat de burgerrechtenorganisatie vindt dat de rechter het vonnis "goed heeft ingekleed", maar dat er naar mening van BoF helaas een afweging is gemaakt in het voordeel van de staat en staatsveiligheid in plaats van belangen van de burger. "Dat is buitengewoon jammer", zegt Siedsma. "De rechter verklaart het verzamelen van persoonsgegevens als niet onrechtmatig, terwijl dit wel zo is. "De rechter maakt ten onrechte onderscheid tussen communicatie en metadata, terwijl metadata juist meer over een persoon zegt dan de inhoud van een gesprek."

3.

"Massale inbreuken op het recht van privacy van individuele burgers lijken met deze uitspraak te zijn gelegitimeerd", reageert voorzitter Bart Nooitgedagt van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA) tegen Novum. "De rechtbank overweegt dat alleen rechtsbescherming noodzakelijk is als de verkregen informatie in een concreet geval wordt gebruikt. Maar wij hebben het recht op privacy, inbreuken zijn alleen toegestaan als daar een wettelijke basis voor is. Dat principe miskent de rechtbank ten onrechte."

4.

Journalist Brenno de Winter verklaart tegenover ThePostOnline dat hij de uitspraak nog "nader aan het bestuderen" is. Hij vraagt zich in ieder geval af hoe het zit met de rechtsbescherming zoals de rechtbank die ziet "Als Nederlandse burger op niet-Amerikaans grondgebied heb ik die niet", laat hij aan de site weten.

5.

Woordvoerster Van der Kroft van Bureau Brandeis, één van de aanklagers, stelt tegenover Tweakers: "We gaan sowieso in hoger beroep. We gingen er al van uit dat een lagere rechtbank zich niet aan deze kwestie zou willen branden."

6.

Tweakers tekent daarnaast op dat het ministerie van Binnenlandse Zaken opgetogen op de uitspraak reageert. "Het vonnis bevestigt het standpunt dat de Staat niet onrechtmatig handelt door met de NSA samen te werken en conform de wet gegevens uit te wisselen. Dat is van groot belang voor de nationale veiligheid."


Wat vind jij van de uitspraak? Heeft de AIVD het recht om gegevens over Nederlandse burgers met buitenlandse veiligheidsdiensten als de NSA uit te wisselen?