Dat concludeerde hoogleraar Kind en Media Patti Valkenburg van de Universiteit van Amsterdam dinsdag tijdens een bijeenkomst over tieners en privacy in online sociale netwerken. De bijeenkomst, georganiseerd door kenniscentrum Mijn Kind Online en Digibewust, een samenwerkingsverband tussen bedrijfsleven en overheid, was bedoeld om meer inzicht te verschaffen in de opvattingen van tieners over online privacy.

Habbo en Hyves

Digibewust en Mijn Kind Online peilden in samenwerking met TNO het online privacybewustzijn bij 289 jongeren in de leeftijd van 12-18 jaar. Uit het onderzoek bleek dat 66,4 procent van de tieners een of meerdere profielpagina's heeft. Onder meisjes (75 procent) is dit percentage hoger dan onder jongens (60 procent). Jongeren boven de 16 hebben meer online vrienden en gebruiken vaker hun echte naam dan kinderen tussen de 12 en 14.

Dit verschil wordt deels veroorzaakt doordat de jongeren groep veel tijd doorbrengt in een virtuele wereld als Habbo Hotel, waar de zestienplussers meer op netwerksites als Hyves vertoeven.

Het onderzoek toonde verder aan dat 64 procent van de tieners persoonlijke foto's online zet en dat 62 procent ook zijn of haar eigen achternaam prijsgeeft. Met hun telefoonnummer en huisadres zijn de jongeren voorzichtiger. Respectievelijk 5 en 4 procent maakt dat openbaar. 20 Procent van de tieners heeft nog nooit nagedacht over het afschermen van gegevens en ruim 10 procent vindt anonimiteit online niet nodig.

Een meerderheid van 53 procent heeft er geen probleem mee dat iedereen zijn/haar persoonlijke gegevens ziet. Uit het optreden van drie tieners tijdens de bijeenkomst, blijkt de juistheid van Valkenburgs conclusie:

jongeren zijn erg bezig met zelfpresentatie en 'self exposure' of 'zelfonthulling', zoals de hoogleraar het noemt, waardoor ze privacyrisico's anders afwegen dan volwassenen. De tieners verwoorden dat uiteraard anders.

Zo antwoordde de 17-jarige Django op de vraag van gespreksleider Remco Pijpers (Mijn Kind Online) wat hij met een door hem geplaatste foto op Hyves 'wilde uitdragen' dat hij de foto 'wel lijp' vond.

Geen zorgen

Het drietal jongeren gaf aan vooral te kijken naar wat een foto representeert en niet zozeer naar wat er op staat. "Ik had gewoon een hele leuke avond en dat wilde ik laten zien", aldus een 16-jarige scholiere over haar uitgaansfoto's op Hyves. Bovendien zeggen de scholieren doorgaans geen moeite te hebben met gênante foto's van zichzelf die door anderen geplaatst worden.

Dat de jongeren zich soms minder druk maken over hun privacy, wil echter niet zeggen dat ze op alle fronten naïef zijn. Verhalen over uitgelekte foto's en video's van minderjarige meisjes die hun vriendje een pikant cadeautje wilden sturen, maken geen indruk op het drietal. Dat kun je vantevoren bedenken, vindt het drietal.