Na elf versies van het Netsky-virus vond de maker ervan het wel welletjes. In de tekst die in de code van het elfde virus (Netsky.K) verstopt was, kondigde hij aan op te houden met het maken van nieuwe Netsky-virussen. Tegelijkertijd kondigde de virusmaker aan dat hij de code van het virus zou publiceren. Sindsdien zijn er twee nieuwe varianten opgedoken: Netsky.L en Netsky.M. Volgens virusdeskundigen zijn deze nieuwe versies het werk van andere virusmakers. Dat de maker van de eerdere Netsky-varianten niet achter de nieuwe versies zit, zou volgens Graham Cluley van het antivirusbedrijf Sophos onder meer blijken uit het ontbreken van een verwijzing naar Skynet. Skynet is de naam die de oorspronkelijke maker van de virussen aan zijn `creaties' gaf. Virusbestrijders plakken doorgaans een andere naam op een virus dan een virusschrijver zelf doet – in dit geval Netsky. Ook ontbreekt in de nieuwe versies van Netsky het gescheld op de maker van de verschillende Bagle-virussen. De makers van Netsky en Bagle vochten de afgelopen weken via scheldpartijen in de broncode van hun virussen een privé-oorlogje uit.

E-maillijst

Graham Cluley van Sophos verklaart tegenover CNet dat hij denkt dat de code van Netsky via een e-maillijst is verspreid. "We hebben geen bewijs dat de code is opgedoken, maar we vermoeden dat een klein aantal mensen over de code beschikt." Sommige makers van computervirussen geven – soms samen met andere virusschrijvers – e-zines uit waarin ze nieuwe virusontwikkelingen bespreken en de code van virussen publiceren. Mikko Hypponen van virusbestrijder F-Secure wijst erop dat het ook mogelijk is dat de maker van de eerdere versies van Netsky wél achter de nieuwe varianten zit, maar het wil laten voorkomen alsof hij er niets meer mee te maken heeft.