Uit onderzoek van netwerkintegrator Netlink blijkt dat maar liefst 79 procent van de ondervraagde netwerkbeheerders de kans op een dns-aanval onderschat. De resterende 21 procent ziet een dergelijke aanval wel als een reële dreiging.

Voor het onderzoek heeft Netlink eerder dit jaar 33 netwerkbeheerders ondervraagd tijdens de IP Services Management-gebruikersdag.

Volgens Netlink is de dns-inrichting een bekende sluitpost op de begroting als het aankomt op netwerkbeveiliging. Dit terwijl volgens de netwerkintegrator bij een niet goed opgezette dns-omgeving, gevaren als een dos-aanval loeren.

"Eenderde van alle dns-servers op internet is vatbaar voor spoofing", stelt Willem Holterman, algemeen directeur bij Netlink. "Voor organisaties die een grote online exposure hebben, is een dns-aanval een van de grootste gevaren."