Zo kunnen gebruikers eenvoudig zogeheten 'cookies' weigeren als een website niet als privacy-veilig geregistreerd staat. Bij de ontwikkeling van de tool volgt Microsoft de specificaties die worden opgesteld door het Platform for Privacy Preferences Project (P3P). Dit project staat onder toezicht van het World Wide Web Consortium (W3C), een organisatie die internetstandaarden opstelt. Met de tool kunnen internetgebruikers aangeven of hun persoonlijke gegevens door websites mogen worden gebruikt. Daarmee krijgt de gebruiker meer controle over wat er met die gegevens gebeurt. "Dit is een enorme stap voor consumenten en websites", zegt Microsoft-woordvoerder Michael Wallent, "Wij denken dat mensen makkelijker keuzes kunnen maken bij het gebruik van een website." Verschillende onderzoeken wijzen uit dat de consument wordt weerhouden van het kopen op internet uit angst voor inbreuk op privacy. De internetindustrie doet er de laatste tijd veel aan om deze angst weg te nemen en internet veiliger te maken. Ze staan daarbij onder zware druk van het Amerikaanse Congres, waar steeds meer stemmen opgaan om de privacy op internet wettelijk te regelen, zoals dat in Europa al het geval is. De internetindustrie vreest dat deze ontwikkelingen teveel geld gaat kosten.