De door het Europarlement aangewezen rapporteur David Martin heeft de commissie voor Internationale Handel een negatief advies gegeven over ACTA, het handelsverdrag met onder meer de Verenigde Staten, Canada, Australië en Japan, dat piraterij van door copyright beschermde goederen moet tegengaan. Het verdrag heeft ook een groot aantal maatregelen tegen online piraterij in zich.

'Onderhandelingen heropenen'

Martin vindt het wel van belang (online) piraterij tegen te gaan en intellectueel eigendom te beschermen, maar ACTA is niet duidelijk genoeg in het beschermen van de rechten van de burger. Hij stelt daarom voor de onderhandelingen over copyrightbescherming te heropenen. Eerder gaf ook een andere adviseur, de European Data Protection Supervisor, een negatief advies.

Volgens Martin is in ACTA een artikel opgenomen (Artikel 42) dat voorziet in een heronderhandeling over de tekst. Hij doet het voorstel om de Europese Commissie naar de andere deelnemende landen te sturen om een dergelijke herijking van ACTA voor te stellen. Dat is eerder gebeurd met het akkoord om passagiersgegevens over te dragen aan de Verenigde Staten, het PNR-akkoord. Dat is in eerste instantie door het Europees Parlement verworpen, waarna nieuwe onderhandelingen tot “een meer acceptabel voorstel" heeft geleid.

Stemming over ACTA uitgesteld

In de commissie Internationale Handel werd gisteravond het laatste debat gevoerd voordat er over ACTA wordt gestemd. Eerst zou dat gebeuren in mei in de commissie, daarna in juni door het Europees Parlement. Dat is nu door alle discussies wat vertraagd. De commissie voor Internationale Handel krijgt nu een maand om iedere partij de gelegenheid te geven hun opinie te formuleren, in juni wordt er gestemd. Dat betekent dat het Europarlement pas in juli zijn eindoordeel zal uitspreken.

De discussie in de commissie voor Internationale Handel, dat het eindadvies aan het Europarlement zal formuleren, leverde nog weinig duidelijkheid op of ACTA het zal redden bij de finale stemming. De vraag is nog of het parlement wel de “juridische mogelijkheid en politieke rechtvaardiging" heeft om ACTA te behandelen terwijl het verdrag ter beoordeling bij het Europese Hof van Justitie ligt, bracht commissievoorzitter Moreira naar voren.

Veel oppositie tegen ACTA

ALDE, de liberale en democraten waar onder meer D66 en VVD deel van uitmaakt, zal tegenstemmen. De EPP, de grootste partij in het parlement, waar het CDA inzit, ziet wel wat in het zoeken naar aanpassingen in ACTA. “Het begraven van ACTA zal onze strijd tegen piraterij niet helpen, dus wij richten ons op het verbeteren ervan." De christendemocraten willen dat ACTA “wordt teruggestuurd naar de mensen die dat hebben uitonderhandeld."

De conservatieve partij ECR (onder meer ChristenUnie) lijkt voor de handelsovereenkomst te stemmen, “ondanks zijn tekortkomingen". De partij, hoofdzakelijk bestaand uti Britse conservatieven, denkt dat creatieve mensen en bedrijven anders naar landen zouden vertrekken waar intellectueel eigendom beter wordt beschermd. De fractie van De Groenen wijst het huidige akkoord af en pleit voor nieuwe onderhandelingen.