Er komt een aparte wettelijke regeling die de snel groeiende fraude door malafide online verkopers moet indammen. Dat meldt minister Opstelten. Daarvoor is het voorstel wet computercriminaliteit uitgebreid.

Veroordeling lastig

Onlangs bleek dat fraude door nep-webshops die de boel flessen het afgelopen jaar was verdriedubbeld. De pakkans is klein en veroordeling lastig.

"Vervolging van deze malafide verkopers is moeilijk omdat verkoop van goederen op internet, zonder te leveren, volgens huidige jurisprudentie niet zonder meer een veroordeling voor oplichting oplevert. Dit heeft te maken met de ontwikkeling van het internet en de invloed daarvan op het handelsverkeer", aldus de minister. Het is niet helemaal duidelijk waarom veroordeling voor oplichting na online fraude zo problematisch is. Webwereld heeft vragen gesteld aan het departement.

Naast het specifiek aanpakken van online fraude wil de regering ook het inzetten van lokpubers online wettelijk vastleggen, om seksueel misbruik te kunnen bestrijden.

Zeer omstreden voorstellen

Het kabinet houdt verder vast aan twee zeer omstreden zaken: de decryptieplicht en de bevoegdheid tot terughacken van verdachten door de politie. Beiden voorstellen liggen vanaf dag één zwaar onder vuur. Rechters constateerden eerder dat het ontsleutelbevel in strijd kan zijn met het beginsel dat niemand aan zijn eigen veroordeling hoeft mee te werken, vastgelegd in artikel 6 van het EVRM.

Opstelten heeft het wetsvoorstel naar de Raad van State gestuurd, daarna wordt het ingediend in de Tweede Kamer.