Noped is een in Visual Basic Script geschreven worm die iets meer doet dan zichzelf verspreiden via het adresboek van Outlook, zoals de meeste wormen. Noped doorzoekt namelijk de harde schijf van een geïnfecteerde computer op de aanwezigheid van kinderporno.Als er plaatjes worden gevonden die volgens Noped kinderpornografisch van aard zijn, wordt automatisch een willekeurige overheidsinstelling gewaarschuwd per mail. Noped maakt hiervoor gebruik van een lijst van overheidsinstellingen. Met de mail wordt een kopie van het bewuste bestand meegestuurd, alsmede het mailadres van de bezitter. Verder verstuurt Noped zich naar alle adressen die in het Outlook-adresboek staan van de getroffen computer om zichzelf zo snel mogelijk te verspreiden.Experts zijn niet overtuigd van de nuttige werking van Noped. De worm vergelijkt namelijk de bestandsnamen op de pc met een lijst van namen waarvan bekend is dat ze illegaal materiaal vertegenwoordigen. De worm scant dus niet de plaatjes zelf. "Als je jpeg-bestanden toevallig dezelfde namen hebben als de porno-bestanden, zal de worm jou identificeren als iemand die kinderporno in zijn bezit heeft", zo zegt een veiligheidsexpert van TechServ tegenover Wired News. In het subject van het bewuste mailtje staat "Help us ALL to END ILLEGAL child porn NOW." Bijgevoegd is een attachment, waar natuurlijk beter niet op geklikt kan worden. Meer informatie over Noped is te vinden bij Symantec.