De Radboud Universiteit in Nijmegen gaat als eerste Nederlandse bacheloropleiding de specialisatie cybersecurity aanbieden. De specialisatie gaat onderdeel uitmaken van de opleiding Informatica. De nieuwe specialisatie gaat bij de ingang van het nieuwe studiejaar direct van start.

Vanaf september 2013 zal het propedeusejaar Informatica oriëntatiecursussen aanbieden en vervolgens worden deze studenten verder opgeleid tot softwarebeveiligers in een bachelortrack van twee jaar. Tot op heden bestaan er op universitair niveau alleen twee opleidingen op masterniveau die zich bezig houden met cybersecurity.

Chipprofessor Bart Jacobs

Hoogleraar computerbeveiliging Bart Jacobs - bekend van onderzoek naar het kraken van de OV-chip en de RFID-chip- is nauw betrokken bij de nieuwe specialisatie, waar hij vanaf september het vak 'inleiding computer security' geeft. Jacobs krijgt momenteel veel vraag vanuit de arbeidsmarkt naar afgestudeerde studenten.

“We hebben sinds een paar jaar een masteropleiding [Kerckhoffs Institute -red] met Eindhoven en Twente. Die loopt erg goed. Studenten die deze opleiding volgen kunnen kiezen waar ze gaan werken. Ik wordt iedere week wel een keer gebeld met de vraag of er nog een afgestudeerde beschikbaar is", meldt Jabobs in een reactie aan Webwereld.

Samenwerking met bedrijfsleven

Het curriculum zal bestaan uit basistechnieken. Studenten krijgen lessen in cryptografie, websecurity, netwerksecurity en privacybescherming. “Daarnaast leren zij als een aanvaller denken door zelf kwetsbaarheden op te zoeken en ook te hacken", schrijft de universiteit op zijn website.

De opleiding gaat op onderzoeksgebied veel samenwerken met bedrijven en (overheids)organisaties. Zo komt er in de opleiding onder meer een kaleidoscoopvak waarbij mensen uit het bedrijfsleven en overheid (banken, politie, defensie, inlichtingendiensten, isp's en telco's) gevraagd worden om colleges te geven.

'Behoefte aan specialisten'

Het initiatief van de opleiding komt van de universiteit zelf. Jacobs: “Indirect zijn er op dit moment veel organisaties die aangeven grote behoefte te hebben aan cybersecurityspecialisten. Verder staat in de nationale cybersecuritystrategie dat er meer mensen op dit gebied opgeleid moeten worden. Als universiteit pikken wij die signalen wel op. Daarbij komt dat wij in Nijmegen een stevige reputatie en kritische massa hebben op cybersecuritygebied, en daarmee zo'n opleiding waar kunnen maken."

Op de opleidingspagina wordt het toekomstspectief geschetst. Na het volgen van de specialisatie kunnen studenten terecht bij de politie (Team High Tech Crime), het Nationaal Forensisch Instituut, inlichtingendiensten, defensie en in de zorg. Vanuit het bedrijfsleven worden KPMG, Deloitte en Philips genoemd als bedrijven die staan te springen om goed opgeleide mensen.