De ict-beveiliger baseert deze verwachting op een toename van incidenten bij eigen klanten en op recente Duitse criminaliteitscijfers. Deze statistieken tonen aan dat computermisdaad in een jaar tijd met 260 procent is toegenomen. Op deelgebieden loopt deze stijging zelfs op tot 365 procent. Marco Spoel, medeoprichter van Njama: "De enorme groei van ongeautoriseerde toegang tot gegevens is een groot probleem. De stijging kan betekenen dat er meer mensen geïnteresseerd zijn in het krijgen van oneigenlijke toegang tot gegevens of dat de middelen hiervoor beter voorhanden zijn. Ik denk dat vooral het laatste het geval is." "Commerciële pakketten voor het vinden van onbeveiligde toegangsmogelijkheden zijn voor iedereen beschikbaar, simpel te installeren en eenvoudig in het gebruik. In de Linux- en open-source hoek zijn veel tools beschikbaar voor het opsporen van zwakheden in systemen: denk maar aan Nessus, Snort en Satan. De spectaculaire stijging van 365 procent in het zich onrechtmatig verschaffen van toegang tot communicatiemiddelen zal de komende jaren zeker doorzetten. Onder meer de populariteit van draadloze LAN's in combinatie met een tekortschietende beveiliging draagt hier toe bij."

Draadloos

Recentelijk door Njama uitgevoerde audits geven aan dat de beveiliging van draadloze netwerken te wensen overlaat. In veel gevallen kan bandbreedte naar het internet eenvoudig 'gestolen' worden en ligt het interne netwerk bloot. Spoel: "In Duitsland wordt al getwijfeld of het oneigenlijk gebruiken van draadloze netwerken nog wel strafbaar is. De eigenaren ervan hebben vele malen via de media kunnen vernemen dat de beveiliging ervan slecht geregeld is en dat tegenmaatregelen genomen dienen te worden." Wie op deze manier eenmaal een netwerk is binnengedrongen, heeft doorgaans ook toegang tot de bedrijfssystemen. Duitsland Uit gegevens van het Duitse Ministerie van Binnenlandse Zaken blijkt dat in 2001 in totaal 17.310 gevallen gemeld zijn van pure computercriminaliteit (exclusief betaalpasfraude). In 2000 waren dit nog 6600 gevallen. Dit komt neer op een stijging van meer dan 260 procent. In 2001 zijn 920 zaken gemeld (tegenover 268 in 2000) van vervalsingen of verwisselen van data gebruikt voor bewijslast, 862 gevallen (2000: 513) van dataverandering of computersabotage, 1463 gevallen (2000: 538) van ongeautoriseerde toegang tot gegevens, 2082 gevallen (2000: 2298) van softwarepiraterij en in 8039 gevallen (2000: 2198) betrof het het onrechtmatig toegang verschaffen tot communicatiediensten.