Dat is de belangrijkste conclusie uit een discussiebijeenkomst over de veiligheid van web 2.0-applicaties die dinsdagochtend plaatsvond in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Op de bijeenkomst, georganiseerd door pr-bureau Whizpr, debatteerden journalisten en professionals over de risico van intereactieve websites.

De verantwoordelijkheid voor een technisch veilige website moet, desnoods via wetgeving, bij sitemakers en –exploitanten liggen, zo bepleitte Henk van der Heijden van Comsec, een consultancybureau voor internetbeveiliging. Van der Heijden suggereerde verder dat het instellen van een kwaliteitswaarborg voor code, kwetsbaarheden in websites kan helpen voorkomen.

Ook aanwezig op de discussiebijeenkomst was Bamber Delver van Stichting Kinderconsument. Delver riep op tot normbesef en meer expertise bij de politie op het gebied van cybercrime. Volgens Delver vinden mensen die tegen problemen met internetmisbruik aanlopen nog te weinig gehoor bij de politie.

Communities

Michel Hendriks van jongerencommunity Sugababes.nl benadrukte dat partijen moeten samenwerken om misbruik te voorkomen. Een mogelijkheid om pedofielen af te schrikken, is bijvoorbeeld het online zetten van succesvolle rechtszaken tegen internetpedo's. Volgens Hendriks hoor je echter weinig meer van autoriteiten nadat een aanklacht is ingediend.

Hendriks verwierp de suggestie om bijvoorbeeld 20 euro entreegeld te vragen voor toegang tot de Sugababes-community. Volgens Hendriks zouden jongeren dan gewoon hun heil op een andere community zoeken.

De aanwezigen, onder wie Marc Schoutens (Mobillion) en Jan Leeflang (Aladdin), waren het er verder over eens dat veel internetgebruikers, maar met name jongeren, zich niet realiseren dat informatie die zij op internet plaatsen permanent opvraagbaar is. Jongeren moeten zich dan ook meer bewust worden van de risico's van internetgebruik en de gevolgen van online uitingen op lange termijn, zonder dat ze met angst van internet gebruikmaken.

Zowel de problematiek rond internetwetgeving als ongrijpbare oplossing, als het creëren van normbesef, maken een afdoende beveiliging van web 2.0-applicaties op korte termijn lastig, zo was één van de conclusies van de bijeenkomst.