De top van de NSA doet een boekje open over de hele Edward Snowden affaire. In een alles behalve kritisch interview met het televisieprogramma 60 Minutes van CBS komen onder meer directeur Keith Alexander en topfunctionaris Rick Ledgett aan het woord.

Onenigheid in de top

Zij blijken het niet geheel eens over het verlenen van gratie aan klokkenluider Edward Snowden. Voor Alexander is dit geen optie: hij is van mening dat mensen verantwoordelijk moet worden gehouden voor hun acties. Ledgett, die momenteel verantwoordelijk is voor de taxatie van de aangerichte Snowden-schade, ziet dat anders.

“Mijn persoonlijke visie is dat het bespreekbaar is”, zegt Ledgett tegen CBS. “Daarbij heb ik wel garanties nodig dat de overgebleven data veilig kan worden gesteld. Mijn lat voor deze garanties zou zeer hoog zijn. Meer dan slechts een bewering van zijn kant.”

Er is meer...

De NSA-functionaris is met name bang voor nog ongepubliceerde Snowden-documenten die andere landen een “roadmap” zouden geven om zichzelf te beschermen tegen Amerikaanse surveillance.