De nieuwste onthullingen afkomstig van klokkenluider Edward Snowden gaan onder meer over Angry Birds. De NSA schept samen met zijn Britse partner GCHQ, niet geheel verrassend meer, allerlei data op van smartphone-apps en gebruikt als schoolvoorbeeld het populaire katapulteerspelletje Angry Birds.

Gebruikersprofielen opgeslurpt

Vanuit verschillende apps zijn meerdere gegevens op te slurpen, zoals toestelinformatie, maar ook contactgegevens en persoonlijke details. Zo weet de NSA door een breed scala aan lekkende apps of de gebruiker er een open huwelijk op nahoudt of welke seksuele voorkeur hij of zij heeft. In het voorbeeld wordt Angry Birds op Android uitgediept, maar ook andere platforms zouden op deze manier de NSA van informatie voorzien.

De grote boosdoeners lijken de advertentieplatforms te zijn die deze data verzamelen. Die stellen uitgebreide gebruikersprofielen samen en deze data loopt van apps naar servers en de NSA kan daar mooi tussen gaan zitten om het datagoud op te vangen. De NSA heeft direct laten weten dat Amerikanen niet op deze manier worden bespied.