Een geheime memo van de NSA heeft het over het afluisteren van zeker 35 wereldleiders, schrijft de Britse krant The Guardian vandaag. De krant baseert zich op documenten die in het bezit zijn van klokkenluider Edward Snowden.

De NSA zou andere Amerikaanse overheidsinstanties hebben gevraagd hun ‘rolodex’ te delen. Een rolodex is een papieren contactenlijst met telefoonnummers. Onder meer het Witte Huis is gevraagd de telefoonnummers van wereldleiders te delen, zodat de NSA die nummers kon toevoegen aan hun aftapprogramma.

Liefst 200 telefoonnummers

In totaal zouden ambtenaren 200 telefoonnummers aan de NSA hebben overhandigd, inclusief die van 35 wereldleiders. Geen van die wereldleiders wordt met name genoemd. Wel blijkt uit het document dat die telefoonnummers onmiddellijk in gebruik zijn genomen binnen het aftapprogramma van de NSA. Of het telefoonnummer van onze premier Mark Rutte daarbij was, is niet bekend. Rutte zei gisteren zich niet bewust te zijn van het eventueel afluisteren van zijn telefoongesprekken.

Uit het document moet blijken dat het aftappen van de Duitse premier Angela Merkel geen op zichzelf staand incident is geweest. De memo waaruit The Guardian citeert, stamt uit 2006. De Verenigde Staten heeft bij het Merkel-incident gezegd haar niet af te luisteren, maar waarnemers wijzen erop dat de regering Obama niet heeft ontkend haar gesprekken in het verleden wel af te tappen.

43 niet nog bekende telefoonnummers

The Guardian citeert het volgende uit de memo: “Een Amerikaanse overheidsbeambte heeft de NSA 200 telefoonnummers doen toekomen van 35 wereldleiders. Ondanks dat een merendeel daarvan waarschijnlijk openlijk te vinden is, hebben onze inlichtingencentra 43 nog niet bekende telefoonnummers opgemerkt. Die zijn net als diverse andere direct opgenomen in het programma.” Die nieuwe nummers hebben overigens weer geleid tot de ontdekking van weer andere contactgegevens, die ook weer zijn opgenomen in het aftapprogramma.