Het omstreden voorstel van de commissie Dessens om de AIVD en MIVD veel ruimere tapmogelijkheden te geven komt door druk van de NSA. Dat stelt klokkenluider Edward Snowden in zijn recente getuigenis aan het Europarlement, die nu is gepubliceerd.

Onder de plak bij NSA

Volgens Snowden is de Foreign Affairs Division van de NSA, en ook de Britse evenknie GCHQ, zeer actief om bevriende naties onder druk te zetten om hun spionagewetten te verruimen, zodat sleepnettaps en massasurveillance legaal wordt. Hij noemt hierbij Nederland met name, naast Zweden en Nieuw-Zeeland.

Afgelopen december adviseerde de commissie Dessens om de bestaande wet op de inlichtingendiensten uit te breiden. Tot nog toe mogen de AIVD en MIVD alleen 'ongericht' data verzamelen van draadloze signalen, zoals mobiele-, radio-, en satellietcommunicatie. Dit zou achterhaald zijn, aangezien de meeste waardevolle data via kabels gaat. Het voorstel is dan ook om de bevoegdheid tot ongericht aftappen uit te breiden naar bekabelde communicatie.