Inzet van de strijd is het wetenschappelijk onderzoek van professor Bart Jacobs naar de Mifare Classic chip. De RFID chip is ontwikkeld door NXP, het voormalige Philips Semiconductors.

"Wij vinden publicatie onverantwoord", zegt NXP woordvoerder Martijn van der Linden tegen Webwereld. Hij onthoudt zich van verder commentaar omdat hij 'de rechter niet voor de voeten wil lopen'.

Verzet Radboud

De Radboud Universiteit had de onderzoeksresultaten in oktober bekend willen maken. De universiteit heeft voorlopig geen plannen om van publicatie af te zien.

De onderzoekers wijzen erop dat de publicatie een maatschappelijk belang dient omdat andere onderzoekers van de fouten van NXP kunnen leren. Zij benadrukken dat zij verantwoord handelen door te wachten met publicatie en hebben beloofd om geen "proof-of-concept" van een aanval te openbaren. Criminelen zouden met die informatie een aanval kunnen opzetten.

In een persbericht zegt de universiteit chipfabrikant NXP het artikel te hebben toegestuurd, die daarop verzocht om van publicatie af te zien. De chipfabrikant wees een voor arbitrage af en stapte vervolgens naar de kortgedingrechter. Die moet niet alleen publicatie verbieden, maar ook de onderzoekers verbieden te praten over andere tekortkomingen in de kaart.

Het kort geding dient aanstaande donderdag.

Overheid achter onderzoekers

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken was niet onmiddellijk beschikbaar voor commentaar.

Zowel minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken als minister Plasterk van OC&W hebben zich in het verleden uitgesproken vóór publicatie van het onderzoek, onder meer nadat het Ministerie van Verkeer en Waterstaat de onderzoekers had verzocht om geen gevoelige informatie over de OV-chipkaart meer te publiceren.

Openbaar

Het is onduidelijk welke informatie NXP geheim wil houden, omdat er al veel is gepubliceerd over de beveiliging van de Mifare Classic. Zo publiceerde de Universiteit van Virginia al in maart een paper over de zwakheden in het CRYPTO1-algoritme en in december 2007 toonden op het Chaos Communication Camp in december al dat de beveiliging van de chip tekort schiet.

Volgens beveiligingsexperts is het met de huidige informatie al mogelijk om het onderzoek van de Radboud Universtiteit te reproduceren. De universiteit slaagde er onder meer in om kaarten te kopiëren en onderzoekers reisden zonder te betalen met het openbaar vervoer.

Er zijn miljarden Mifare Classic chips in omloop. Behalve in de OV-chipkaart wordt de technologie internationaal in vergelijkbare systemen gebruikt. Ook toegangsbeveiliging berust vaak op de technologie. Toen de AIVD de onderzoeksresultaten van de Nijmeegse onderzoekers bevestigde werd het probleem bestempeld als een probleem voor de nationale veiligheid.