Het Huis van Afgevaardigden gaat deze week nog stemmen over de Cyber Intelligence Sharing and Protection Act (CISPA) en wederom dreigt president Obama met een veto, schrijft Mashable. Zijn belangrijkste adviseurs blijken de president ingefluisterd te hebben niet tot uitvoering over te gaan van die wet. Die zou de privacy van burgers onnodig schenden.

Privacyschending in delen informatie

CISPA voorziet onder meer in het delen van informatie tussen bedrijfsleven en de overheid over informatielekken en beveiligingsproblemen. Maar bedrijven worden in de wet niet genoodzaakt om “redelijke maatregelen” te nemen de data die rechtstreeks te maken hebben met ict-beveiliging te scheiden van informatie die kan leiden tot het identificeren van personen. Bedrijven zouden daarnaast in een groot aantal gevallen gevrijwaard worden van verantwoordelijkheden als het gaat om privacylekken, zolang ze die hebben gemeld bij de overheid.

Daarnaast wil het Witte Huis niet dat bedrijven gaan dicteren op welke manier en welke overheidsinstellingen informatie krijgen over dreigingen en ict-beveiligingsissues. Die zouden via Homeland Security binnen moeten komen. De overheid moet dan zelf kunnen bepalen met wie de informatie verder zou worden gedeeld, waaronder de National Security Agency. Daar zijn dan weer de privacy-organisaties fel op tegen.

Obama balanceert op koord

Obama balanceert op het koord tussen privacybescherming en de versterking van de nationale ict-beveiliging, ziet Mashable, waarbij hij beide kanten tevreden probeert te houden. De president pleit opnieuw voor verdergaande bevoegdheden van federale opsporingsdiensten en het formuleren van een National Data Breach Reporting-beleid.