De Amerikaanse Senaat heeft de cyberwet opnieuw geblokkeerd door de behandeling ervan te verplaatsen tot na de jaarwisseling. Omdat een groep dwarse senatoren de behandelingstijd steeds volmaakt, is het net als in augustus weer niet tot een stemronde gekomen. President Obama omzeilt de patstelling en heeft volgens de Washington Post onlangs een executive order getekend om noodmaatregelen bij overheidsbedrijven in te voeren.

Meer bevoegdheden

Het pakket maatregelen is volgen de Post een ingrijpende verandering van het overheidsbeleid op het gebied van cyberwarfare. Het document is geheim, maar de krant sprak met partijen die de maatregelen hebben ingezien en weet zo meer te vertellen over de inhoud. Het bevel maakt bijvoorbeeld onderscheid tussen verdediging van het netwerk en andere cyberoperaties, wat aangeeft dat de nationale infrastructuur ook ingezet mag worden voor tegenaanvallen.

Een executive order bevat beleidsmaatregelen waarmee functionarissen kunnen schermen tijdens een crisis. Het geeft overheidsinstanties meer bevoegdheden om te reageren op een cyberdreiging, maar opent ook de deur naar acties buiten de VS om bijvoorbeeld de in het buitenland opgeslagen data van burgers te beschermen.

Cyberwet hard nodig

De Amerikaanse regering staat te springen om wetgeving die handvatten geeft om cyberdreigingen aan te pakken. De VS zou al aanvallen hebben uitgevoerd in het buitenland, zoals de inzet van worm Stuxnet om het nucleaire programma van Iran te saboteren. Met de nieuwe maatregelen is de NSA in staat om sneller dit soort projecten uit te rollen, zonder dat daar overleg op het hoogste regeringsniveau aan te pas komt.

De wederom vertraagde cyberwet is in het leven geroepen door Joe Lieberman, die ooit als running mate van Al Gore een gooi deed naar het Witte Huis. De wet zou de communicatie tussen overheden en bedrijven verbeteren, maar tegenstanders zijn bang dat de maatregel ervoor zorgt dat inlichtingendienst NSA een vrijbrief krijgt om te spioneren op burgers.