De wet van Lieberman geeft de president van Amerika de macht om de controle over het Amerikaanse deel van Internet over te nemen, en het zelfs af te sluiten. Dat zegt tenminste Cnet, waarna er direct geruststellende woorden werden gesproken.

Lieberman benoemt het Internet als nationaal bezit en de president moet de middelen hebben om dat goed te kunnen beschermen. Met de voorgestelde wet zou de president in een noodsituatie maatregelen kunnen afdwingen die internetproviders terstond uit dienen te voeren. Als de president wil dat de routers down gaan, dan gaan de routers ook down.

Hoewel het Internet een globaal netwerk is, staan in Amerika nog steeds de belangrijkste onderdelen, zoals bijvoorbeeld de DNS services. Als de stekker uit het Amerikaanse deel van het Internet wordt getrokken zal een groot deel van de wereldbevolking er geen gebruik meer van kunnen maken.

Dat vindt Al-Qaeda natuurlijk prachtig. Zonder Internet is er bijvoorbeeld geen financieel verkeer meer mogelijk. Daarnaast zullen veel bedrijfsprocessen stoppen omdat het belangrijkste communicatiemiddel is weggevallen. Eén klein bommetje en de hele wereldmaatschappij gaat onderuit. Een natte droom voor iedere terrorist.

Bron: Techworld