Het politiekorps Amsterdam-Amstelland publiceerde vorige week beelden van getuigen die werden gezocht naar aanleiding van een mishandeling van twee mannen op de Ferdinand Bolstraat in Amsterdam. Naar aanleiding van vragen van Webwereld heeft het College Bescherming Persoonsgegevens contact gezocht met het Openbaar Ministerie over de rechtmatigheid van het plaatsen van die beelden.

Het Openbaar Ministerie en de politiekorpsen hebben onderlinge afspraken vastgelegd waaraan het plaatsen van beelden die gemaakt zijn met bewakings- cq surveillancecamera's moeten voldoen. In de zogeheten Aanwijzing Opsporingsberichtgeving zijn wel regels opgenomen voor het plaatsen van beelden van verdachten, maar niet voor het plaatsen van beelden van getuigen.

"In beginsel" geen publicatie meer

Het OM heeft nu aan het CBP aangegeven “in beginsel" geen beelden van getuigen meer te publiceren. “Het publiceren van beelden van (toevallige) getuigen raakt aan hun persoonlijke levenssfeer terwijl zij op het plaatsen van de beelden geen invloed hebben", is het standpunt van het CBP die in het gesprek met het OM naar voren is gebracht.

“De risico's en nadelen van publicatie kunnen voor de getuige buitengewoon groot zijn. Dit dient zeer zwaar te wegen bij de zorgvuldige afweging die moet plaatsvinden tussen het algemeen (opsporings)belang en het belang van de getuige", zegt het CBP verder.

In maart nieuwe regels

Het CBP zegt ervan uit te gaan dat in de nieuwe Aanwijzing Opsporingsberichtgeving, die vanaf 1 maart 2013 moet gelden, “specifiek aandacht" wordt besteed aan de bescherming van de persoonsgegevens van getuigen van misdrijven. Per 3 maart verloopt de geldigheid van de huidige Aanwijzing.

Het OM gaat tevens met de 26 politiekorpsen om tafel om die huidige richtlijn nog eens aan te scherpen. In Friesland bleken de regels die gelden voor het plaatsen van foto's van verdachten niet te worden nageleefd. Een politieambtenaar kon op eigen houtje beslissen welke foto's hij plaatste op de opsporingssite, terwijl daar expliciet per geval toestemming nodig is van de Hoofdofficier van Justitie.

De Tweede Kamer-fractie van de Partij van de Arbeid heeft vragen gesteld over de Amsterdamse zaak aan minister Opstelten van Veiligheid en Justitie.