Politie en justitie tappen zo vaak en zo lang af dat de kwaliteit van de vergaarde informatie daar onder lijdt, zei Marc van Nimwegen, lid van het College van Procureurs-Generaal, vrijdag tijdens een bijeenkomst waar De Persdienst over schrijft. De topman van het Openbaar Ministerie waarschuwde voor mogelijke gevolgen voor de rechtsgang. "Al die afgetapte gesprekken moeten worden uitgewerkt. Dat zorgt voor capaciteitsdruk en kost veel geld. Ook is het de vraag wat dat uiteindelijk voor invloed heeft op de kwaliteit van de uitgewerkte gegevens. Die kwaliteit is cruciaal voor bewijsvoering in een strafzaak", aldus de procureur- generaal.

Vier maanden lang tappen

Door het grootschalige aftappen wordt volgens hem ook te lang inbreuk op de privacy van mensen gemaakt. "Er wordt soms drie, vier maanden lang getapt, terwijl er misschien nog niet eens een tactisch opsporingsteam is gevormd om die gegevens te analyseren." De Nationale Politie en het OM zijn volgens hem momenteel in gesprek over hoe belangrijke informatie over verdachten ook via andere, minder ingrijpende recherchemethoden is te verzamelen. "We tappen ons inmiddels suf in Nederland. Het moet geen standaardreactie van de politie en het OM worden", sprak van Nimwegen.

Cijfers

In juli meldde het ministerie van Justitie in een rapportage aan de Tweede Kamer dat het aantal internettaps in 2012 vergeleken met een jaar eerder was vervijfvoudigd naar 17 duizend taps. Het aantal telefoontaps steeg met drie procent naar 25.487. Daarnaast steeg het aantal 'vorderingen gegevensverstrekking' met ruim 10 procent van 49.695 naar 56.825. Minister Ivo Opstelten schreef toen aan de Kamer dat 'een zorgvuldige afweging wordt gemaakt van het nut en de noodzaak van de telefoon- en internettap'.