Het Openbaar Ministerie zet opnieuw druk op een website om een IP-adres van iemand die anoniem reageert te overhandigen. Een paar degen geleden kreeg Omroep West een vordering van het IP-adres van een anonieme reageerder. Uit de reactie die hij de site schreef bleek dat deze persoon over informatie beschikt, die de politie ook wil hebben.

Vordering prompt ingetrokken

Omroep West heeft de officiële vordering naast zich neergelegd, met een beroep op de bronbescherming die journalisten hanteren. “De bescherming van de mensen die op onze site reageren, is net zo belangrijk als de bescherming van andere bronnen," aldus Renzo Veenstra, hoofdredacteur van Omroep West. Niet lang daarna maakte het OM bekend dat de vordering is ingetrokken, meldt de omroep.

Vorig jaar ontstond er ook ophef over de kwestie, toen bleek dat dit regelmatig voorkomt. Politie en justitie zetten redacties van websites onder druk om IP-adressen van reagerende bezoekers te krijgen. Wie weigert hoort behalve dreigementen doorgaans niets meer.

Verzoek of vordering?

In antwoord op kamervragen kwam minister Opstelten van Justitie met een duidelijk antwoord. Politie en justitie mogen niet zomaar een verzoek doen om deze informatie. Sites mogen alleen worden benaderd met een formele vordering. "Een verzoek tot vrijwillige verstrekking behoort niet tot de mogelijkheden: opsporingsambtenaren moeten van de vorderingsbevoegdheid gebruik maken", schrijft hij.

Bovendien mag zo'n vordering alleen na zorgvuldige afweging van belangen. "Een vordering mag pas daadwerkelijk worden gedaan als alle belangen tegen elkaar zijn afgewogen en de uitkomst is dat het opsporingsbelang zwaarder dient te wegen."

Voordat politie en justitie machtsmiddelen inzetten, moeten ze dus eerst toetsen of er sprake is van journalistieke belangen. Die weging gaat wat de minister betreft ver: "Vragen als: is sprake van bronbescherming, belemmert het vorderen van deze gegevens het publieke debat of de vrije nieuwsgaring, is er sprake van een journalistieke website."

Beter in gesprek

De politie Haaglanden kan niet ingaan op de afwegingen van het OM om het IP-adres te vorderen. Maar de woordvoerder meldt dat het een ernstige zaak betrof, een gewapende overval. Toch heeft de Officier van Justitie waarschijnlijk een inschattingsfout gemaakt, aldus zegsman Wim Hoonhout. Volgens hem kan politie en justitie beter 'in gesprek gaan' met websites in plaats van vorderen.

Dit staat echter just op gespannen voet met wat minister Opstelten vorig jaar schreef.

Het OM was niet bereikbaar voor commentaar.