De overheid deed onderzoek naar de aard van het advertentieprogramma naar aanleiding van vraagtekens die de EU had gezet bij de legaliteit van het systeem. Phorm zorgt ervoor dat internetgebruikers advertenties krijgen voorgeschoteld die aansluiten bij hun behoeften, door na te gaan wat het surfgedrag van een gebruiker is.

Dit zorgde eerder dit jaar voor flink wat ophef toen bleek dat internetprovider BT het systeem had laten proefdraaien zonder medeweten van internetgebruikers.

Niet meer zonder medeweten

Volgens de Britse overheid is het niet de bedoeling dat toekomstige proeven ook buiten het medeweten van de gebruikers om zullen plaatsvinden, maar is de Phorm-technologie zelf niet in strijd met regels binnen de EU. In een reactie aan de EU meldt de overheid: "Aan gebruikers zal op een duidelijke en heldere manier worden gevraagd of zij willen deelnemen aan het systeem en krijgen de mogelijkheid om zich op elk willekeurig moment weer uit te schrijven".

Vragen

EU Commissaris Viviane Reding had eind juli een verzoek gestuurd naar de Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform (Berr) om meer informatie over Phorm, vanwege zorgen dat het systeem niet in overeenstemming zou zijn met de regelgeving binnen de EU. In een reactie laat Berr weten: "Na onderzoek is de Britse overheid tot de conclusie gekomen dat de producten van Phorm geschikt zijn voor gebruik op een manier die legaal, transparant en gepast is."

Geen gegevens opgeslagen

Als belangrijke reden voor de legaliteit van het systeem noemt de Britse overheid het feit dat profielen van gebruikers worden gebaseerd op een uniek ID, en niet op de daadwerkelijke identiteit van de gebruikers. Daarnaast wordt er niet opgeslagen welke sites een gebruiker bezoekt. In totaal hebben drie grote internetproviders interesse getoond in Phorm, maar alleen BT heeft tot op heden het systeem op grote schaal getest. De politie in Londen onderzoekt op dit moment of er strafbare feiten zijn gepleegd door het uitvoeren van de test.

BT geeft in ieder geval aan verder te willen met het systeem en dat er in de toekomst nieuwe testen zullen worden uitgevoerd. Naar aanleiding van soortgelijke controverse heeft het Amerikaanse bedrijf NebuAd, dat een systeem gebruikt dat lijkt op Phorm, haar advertentieprogramma opgeschort totdat het Congres de privacyaspecten heeft onderzocht.