Sharon Gesthuizen, Tweede Kamerlid van de SP, heeft gevraagd om een extra debat met minister Spies van Binnenlandse Zaken. Onderwerp zijn de zogeheten assessments die worden uitgevoerd naar de veiligheid van gemeentelijke systemen, waaronder het gebruik van DigiD in de afhandeling van zaken met burgers. In oktober zei Spies' voorganger Donner nog dat per 1 april elke gemeente moest zijn doorgelicht. In februari kwam nieuweling Spies met het bericht dat die deadline bij lange na niet wordt gehaald.

Lekke gemeenten

Het doorlichten van de gemeentelijke systemen die met DigiD werken, werd urgent nadat tijdens Webwerelds Lektober-actie aan het licht kwam dat veel van die systemen zo lek als een mandje zijn. In die actiemaand over privacylekken zijn onder meer veertig gemeenten van DigiD afgesloten door het ministerie.

De gemeenten hadden hun beveiliging niet op orde, bleek dus in oktober vorig jaar. Na uitgebreide tests zijn ze een voor een weer aangesloten, op één gemeente na. Dit maakte Spies vandaag bekend tijdens een algemeen overleg met een deel van de Tweede Kamer. Welke gemeente nu in april 2012 nog steeds niet voldoet aan de eisen om weer aangesloten te worden, maakte ze niet bekend.

'Gevoel van urgentie verdwenen'

Het was al sinds februari bekend dat het bredere onderzoek naar de veiligheid van de systemen bij alle Nederlandse gemeenten de deadline van 1 april niet zou halen. Voor het einde van dit jaar moeten de zo geheten 'grootverbruikers' het assessment hebben afgerond. De kleinere gemeenten hebben daarna nog een jaar respijt. Tweede Kamerlid Gesthuizen vindt die termijn te lang. “Het lijkt wel of de urgentie die in oktober nog werd gevoeld, verdwenen is", zei ze tegen minister Spies.

Gesthuizen overweegt een motie in te dienen om het hele traject te verkorten. Maar uit de woorden van Spies valt op te maken dat een dergelijke “aansporing" weinig effect zal hebben. “Er is niet voldoende mankracht en kennis in de Nederlandse markt die de meer dan 400 gemeenten sneller een assessment kan laten afleggen. Ik zie geen mogelijkheid dat te versnellen." Volgens Gesthuizen blijft het nu niettemin te lang onzeker of de systemen wel veilig zijn.