De drie linkse partijen riepen vanmorgen in een motie op het assessment naar de veiligheid van het gebruik van DigiD bij gemeenten dit jaar al af te ronden. Minister Spies van Binnenlandse Zaken zegt dat niet eerder te kunnen doen dan eind 2013. Het onderzoek naar de veiligheid van DigiD door overheidsinstellingen wordt gedaan nadat in het najaar diverse lekken in dat systeem werden ontdekt.

Tijdens Lektober, de actie van Webwereld om aan te tonen dat er in Nederland zeer onzorgvuldig wordt omgegaan met persoonlijke gegevens van burgers, bleek dat veel gemeenten niet veilig omgaan met DigiD-koppelingen, waardoor databases met burgergegevens toegankelijk waren voor kwaadwillenden. Spies' voorganger Donner beloofde toen een oplossing voor 1 april van dit jaar, maar Spies vindt dat onhaalbaar.

Spies: 'Eerst grootgebruikers DigiD afhandelen'

Nog dit jaar wordt onderzoek gedaan naar de ict-veiligheid bij grote gebruikers van DigiD, zoals het UWV en de Sociale Verzekeringsbank. Volgend jaar moeten de assessments bij de gemeenten worden afgerond. Vorige week is hiertoe een pilot gestart bij negen gemeenten. Dat moet uitwijzen hoe de onderzoeken bij de meer dan 400 gemeenten moet worden aangepakt.

De Tweede Kamerleden Gesthuizen (SP), Recourt (PvdA) en El Fassed (GroenLinks) vinden dat niet snel genoeg gaan en willen dat al dit jaar alle gemeenten dat assessment hebben afgerond, zodat er eerder maatregelen kunnen worden getroffen om de veiligheid van DigiD bij gemeenten te garanderen. Aan het eind van de middag wordt over de gezamenlijke motie gestemd.

PVV wil burgerdata bij gemeenten beschermen

Een motie om de gegevens van burgers bij gemeenten niet te delen met andere instanties werd ingediend door Tweede Kamerlid Elissen van de PVV. Elissen wil dat de gegevens in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) per definitie alleen in te zien zijn door de belanghebbenden zelf en niet door anderen. Een nieuw wetsvoorstel dat later dit jaar wordt behandeld, voorziet in het zo geheten “opt-out" waarbij burgers actief moeten aangegeven dat zij hun gegevens niet willen delen.

Volgens Elissen is dat onwerkbaar. “Dan moeten 16 miljoen burgers naar het gemeentehuis om dat te regelen. Het moet juist al vooraf geregeld zijn." Volgens minister Spies is het handiger voor Elissen om die motie in te dienen bij het komende wetsvoorstel over de GBA, maar Elissen wil daar niet op wachten.

PvdA wil elektronisch paspoort

PvdA-kamerlid Recourt diende met Gesthuizen (SP) tijdens het debat over de cybersecurity in Nederland een motie in die moet voorzien in het instellen van een elektronisch paspoort voor alle Nederlanders, waarmee in eerste instantie online zaken kunnen worden gedaan met de overheid en mogelijk ook kan dienen als elektronische identificatie voor het online afhandelen van zaken met andere organisaties. Minister Spies zegt daar op terug te komen na de zomer als er een nieuw voorstel komt voor een elektronische id-kaart. Zij ziet de motie van Recourt als “ondersteuning van bestaand beleid."