In opdracht van de minister van Binnenlandse Zaken in de Amerikaanse staat, Debra Bowen, hebben deskundigen de beveiliging van de stemmachines getest. Bij de test slaagden de beveiligingsexperts erin om alle systemen binnen te dringen in zowel de fysieke als de softwarematige beveiliging.

Het betreft onder meer stemcomputers van Diebold, Hart Intercivic, Sequoia Voting en Election Systems & Software (ES&S). De uitslag van deze test is belangrijk omdat Bowen op 3 augustus bepaalt welke stemcomputers geschikt zijn om te worden gebruikt bij de presidentsverkiezingen van volgend jaar.

De bevindingen zijn koren op de molen van de Nederlandse actiegroep Wijvertrouwenstemcomputersniet. "De schokkende bevindingen van de onderzoekers in Californië tonen nog eens haarfijn aan dat het kennelijk in de gehele verkiezingsindustrie gebruikelijk is om stemcomputers en de achterliggende beheerssystemen op uiterst nalatige wijze in elkaar te flansen", reageert Rop Gonggrijp van de actiegroep.

Volgens de actiegroep zijn de stemcomputers die op dit moment beschikbaar zijn te onveilig om ze in te zetten bij verkiezingen.

Vorig jaar bleek al uit onderzoek van de AIVD dat de Sdu-stemmachines straling afgeven die op een afstand van tientallen meters is op te vangen en waardoor het stemgedrag van de kiezer door derden gevolgd kan worden.

Wijvertrouwenstemcomputersniet toonde vorig jaar oktober aan dat een stemcomputer van Nedap te hacken was door één van de microchips te vervangen door een chip die door hackers geschreven code bevatte. Vervolgens bleek tijdens een test dat de computers stemmen toeschreven aan een fictieve partij waarop niet was gestemd.