Het ingewikkelde online censuursysteem in China was goeddeels een mysterie, kwantitatieve gegevens over welk soort informatie precies wordt gecensureerd ontbrak.

Wetenschappers van Harvard deden er wat aan en begonnen een lokale Chinese site, die ze volschreven met allerhande soorten commentaar, in totaal zo'n 1200 stuks. Wat deed de censuur ermee?

Kritiek ok, actie niet

Opvallend is: online kritiek, zelfs uitgesproken negatieve, ook op politici en de partij, wordt gewoon doorgelaten. Maar als er een link is in het commentaar met een fysieke, offline bijeenkomst, actie of protest, wordt de informatie rücksichtslos gecensureerd. Dat geldt opmerkelijk genoeg ook voor informatie die positief is over een politicus of een bepaald beleid.

De conclusie: laat mensen online maar hun frustraties botvieren, en af en toe rolt er misschien een kop van een corrupte politicus. Dit proces geeft mensen het gevoel van hervorming, zonder dat het systeem daadwerkelijk verandert. Fysiek protest daarentegen betekent voor het regime te veel risico op escalatie.


De auto is hét nieuwe connected device