De online tak van de speelgoedwinkelketen Toys R Us zou marketingbedrijf Coremetrics toegang hebben gegeven tot persoonlijke gegevens van klanten, waaronder namen en adressen. Dit in weerwil van de privacyverklaring van het bedrijf op de eigen site, waarin gesteld wordt dat persoonlijke informatie 'volledig vertrouwelijk' blijft. Een inwoner van Californië heeft een klacht ingediend bij de rechter, waarin Toys R Us beschuldigd wordt van contractbreuk, privacyschending en overtreding van de wetten voor de verspreiding van elektronische informatie. De aanklager zegt met de aanklacht te willen optreden als vertegenwoordiger voor alle klanten van wie gegevens zijn doorgesluisd. Toys R Us heeft in een verklaring laten weten dat het de aanklacht bekijkt en op dit moment nog geen commentaar heeft. De speelgoedketen stelde in de verklaring dat het informatie over klanten of bezoekers niet verkoopt of verhuurt aan derde partijen. De speelgoedwinkelketen sloot onlangs een overeenkomst met Coremetrics voor een proef waarbij het marketingbedrijf het beheer van de klantengegevens voor Toys R Us zal verzorgen. Daarbij is vastgelegd dat Coremetrics de gegevens niet zelf gebruikt of doorverkoopt aan anderen, aldus het bedrijf in de verklaring. Vorige maand kondigde de Federal Trade Commission, de Amerikaanse toezichthouder voor de handel, stappen aan tegen de failliete online speelgoedwinkel Toysmart. De webwinkel zette na haar faillissement een bestand met gegevens van 250.000 klanten te koop in een advertentie in de Wall Street Journal. De zaak werd uiteindelijk geschikt. Toysmart mag de gegevens nu alleen doorverkopen aan een partij die het hele bedrijf overneemt. Wel is de FTC een procedure begonnen tegen Toysmart wegens overtreding van de privacywet voor kinderen.