De Oostenrijkse politie heeft de apparatuur geconfisqueerd van een Tor-operator en hem in staat van beschuldiging gesteld. Via een server die hij beheerde werden versleutelde bestanden uitgewisseld, waaronder kinderporno. Als hij wordt veroordeeld voor het verspreiden van illegaal materiaal, hangt hem mogelijk een straf van 10 jaar boven het hoofd. Bovendien schept het een juridisch precedent dat het beheren van exit-nodes strafbaar is.

Anoniem uitwisselen onder druk

Het Tor-netwerk wordt gebruikt door mensen die anoniem gegevens willen uitwisselen, zoals politieke dissidenten, journalisten, maar ook criminelen. Via een aantal knooppunten wordt de originele bron verhuld en opsporingsdiensten zijn alleen in staat het uitgangspunt te controleren. Tor is een van de bekendste anonieme netwerken en is ontworpen door het Amerikaanse leger om IP-adressen te verhullen.

Het gebruik van dit soort niet te traceren versleuteld verkeer staat onder druk in Europa. Een Duitse rechtbank stelde vorige week dat de persoon die een exit-node van een ondergronds netwerk beheert, aansprakelijk is voor het versleutelde verkeer van anderen. Dit naar aanleiding van een internetter die netwerk RetroShare gebruikte om auteursrechtelijk beschermd materiaal te verspreiden. De daadwerkelijke inbreukpleger blijft buiten schot en de exit-node wordt aangepakt.

Bezit exit-node risicovol

De aangeklaagde man, William W., vertelt in zijn uitgebreide blogpost dat hij een zware kluif had aan de politie in Graz die niet begreep waarom hij een exit-node zou willen beheren. W. beheert geregeld vijf tot tien eindpunten, verspreid op servers over de hele wereld. Het gewraakte knooppunt is een server in Polen dat al in mei is afgesloten nadat de Poolse politie contact met hem opnam over het illegale gebruik van het knooppunt.

Aan Ars Technica meldt W. dat het bezit van een exit-node blijkbaar grote risico's met zich meebrengt. “De veiligste manier is een knooppunt in het midden [van de keten] te gebruiken", zegt W., omdat dit verkeer niet gemonitord kan worden. Via Tor wordt een pad gelegd van drie punten verspreid over een netwerk. Omdat deze paden steeds wijzigen afhankelijk van welke knooppunten er verbonden zijn, is de bron van het verkeer niet meer te achterhalen.

W. kan naar eigen zeggen geen adequate verdediging betalen en roept mensen op geld te doneren om de juridische te dekken. Hij verwacht 5000 tot 10.000 euro nodig te hebben om zo celstraf te ontlopen en er tegelijkertijd voor te zorgen dat het draaien van een exit-node niet strafbaar wordt gesteld.