Het eerste concrete gevolg van het baanbrekende arrest van het EU-Hof is daar: In Oostenrijk is de bewaarplicht afgeschoten door de Hoge Raad, meldt deze. De omstreden dataretentie, die gebiedt dat telecombedrijven telefonie- en internetmetadata van iedereen tussen de 6 en 24 maanden opslaan voor opsporingsdiensten, is ongrondwettig. Netzpolitik volgt de zitting.

Het Oostenrijkse Hof had, evenals het Ierse, een zaak hierover doorverwezen naar het EU-Hof. Dat Hof verklaarde in april in een historische uitspraak de Richtlijn dataretentie ongeldig. En de bewaarplicht in de lidstaten is op de richtlijn gebaseerd, al is wat variatie mogelijk.

Wachten op Teeven

In Nederland houdt het kabinet zich vooralsnog op de vlakte, en stelt zelfs dat het vooralsnog business as usual is. Het Agentschap Telecom blijft dataretentie dan ook gewoon handhaven, en staatssecretaris Fred Teeven wil het liefst dat er niets verandert. Maar hoe lang is dat standpunt nog te handhaven?

Het Ministerie van Justitie laat Webwereld weten dat de reactie van Teeven op zich laat wachten in verband met het advies van de Raad van State en het CBP. De Kamer wil echter actie. GroenLinks is intussen zelf met een initiatiefwet gekomen die de bewaarplicht afschaft, ten faveure van een meer gerichte bevriezingsplicht bij verdenkingen.

Analyse op Computerworld: Afschaffing bewaarplicht in Nederland nu 'onvermijdelijk'