Ze hebben dan ook extra hard hun best gedaan om hun technologie gebruiksvriendelijker te maken en de compatibiliteit met andere producten te vergoten. Ook hebben zij diensten geïntroduceerd en ideeën gelanceerd om hun klanten gerust te stellen over de mogelijk nog nasudderende juridische problemen rond het gebruik van open-sourcesoftware.

Ook heeft zich het afgelopen jaar een nieuwe trend opgedoken waarbij leveranciers, zoals SpikeSource en SourceLabs, hun open-sourcesoftware verpakken in gestandaardiseerde en ondersteunde stacks inclusief certificering.

De markt werd overspoeld met services op het gebied van softwarenaleving van bedrijven als Black Duck Software en Palamida om de projecten van gebruikers te analyseren op de mogelijke aanwezigheid van open-source code en om te kijken of die software dan wel aan de licentieverplichtingen voldeed. Risicobeperkingsconsultant Open Source Risk Management (osrm), Kiln PLC, een underwriter van Lloyd's of London, en verzekeraar van Lloyd's Miller Insurance Services kwamen bij elkaar en boden de eerste open-source nalevingsverzekering aan voor bedrijven met in eerste instantie een maximale dekking van 10 miljoen dollar.

Op het ideëenfront deden SpikeSource en Intel van zich horen door samen steun te geven aan het brr-model (business readiness ratings), een idee van het Center for Open Source Investigation (COSI) van de Carnegie Mellon University West om de volgroeidheid van de meer dan 100.000 open-sourceprojecten van nu te beoordelen.

Minder spelers op meer speelvelden

Open-sourcebedrijven zelf bleven als paddestoelen uit de grond schieten: elke week waren er wel weer een of twee nieuwe te bewonderen. Op weg naar 2006 is consolidatie onvermijdelijk, vooral omdat sommige bedrijven vermoedelijk zullen ontdekken dat het idee van het bedrijfsmodel om software weg te geven in de hoop geld te krijgen uit services en ondersteuning, niet helemaal zo levensvatbaar is als wel werd gehoopt.

Aan de andere kant verschijnen er in steeds meer toepassingscategorieën open-sourcevarianten, zoals Alfresco Software die de marktpositie van EMC en IBM op het gebied van enterprise contentbeheer betwist, of Zimbra, dat de strijd aanbindt met Microsoft en, alweer, met IBM op het gebied van berichtenverkeer en groupware. Deze trend zal naar alle waarschijnlijkheid wel doorzetten naarmate open-source ook doordringt in andere gebieden, zoals het leveren van antivirusbeveiliging.

Het propagandabedrijf van het jaar voor open-source-ondernemingen was crm-leverancier SugarCRM, dat in oktober bijna 18,8 miljoen dollar los wist te peuteren aan durfkapitaal. De ceo van dit bedrijf, John Roberts, zei dat de gezonde balans een extra waarborg bood voor de verwachte levensduur van Fortune 500-bedrijven die de commerciële versie van de software van SugarCRM al gebruiken of erover denken die te gaan gebruiken.

Te veel licenties?

Het andere hot topic van het hele jaar was het groeiende aantal en de uiteenlopende aard van open-sourcelicenties. Het Open Source Initiative (OSI), de organisatie die belast is met het bepalen wat wel en niet tot open-source kan worden gerekend, heeft tot nog toe bijna 60 van dergelijke licenties erkend.

Hoewel menigeen vindt dat 60 teveel van het goede is, heerste er meningsverschil over hoeveel licenties dan wel het juiste aantal was. Met teveel licenties blijft de deur wagenwijd open voor mogelijke compatibiliteitsproblemen, maar te weinig kan beperkend zijn en software-innovatie in de weg staan, zo luidden de voor- en tegenargumenten.

Dit debat zet zich vermoedelijk gewoon voort en beide partijen zullen flink hun best doen OSI onder druk te zetten. Er zal in 2006 ook veel openbaar debat zijn over wat er wel en niet in de volgende release van de algemene openbare licentie, gpl 3, zal zitten. Deze wordt begin 2007 verwacht. Gpl is de meest populaire licentie voor gratis en open-sourcesoftware.

Koopziek

Sun was in 2005 waarschijnlijk het actiefst op de open-sourcemarkt, met als belangrijkste prestatie de introductie in juni van OpenSolaris, een open-sourceversie van het op Unix-gebaseerde besturingssysteem Solaris. Wat Sun niet had verwacht, was dat ontwikkelaars het besturingssysteem naar andere platforms zouden porten, vooral naar PowerPC van IBM.

Sun heeft zich later toegelegd op het vrijgeven van zijn complete softwareportefeuille in de open-sourcecommunity. De leverancier wilde ook de ontwerpspecificaties voor zijn UltraSparc T1-chip publiceren als 'open sourcing-hardware'.

In augustus onthulde Novell zijn OpenSuse-project om een versie van zijn eigen besturingssysteem Suse Linux zowel voor gebruikers als ontwikkelaars open te stellen. CA, dat in 2004 zijn Ingres relationele database als open-sourceproject uitbracht, verkocht de technologie dit jaar aan een particuliere kapitaalfirma die een nieuw bedrijf wil oprichten om de software te ontwikkelen en in de markt te zetten.

Ook traditionele softwareleveranciers hebben een paar open-sourcespelers opgepeuzeld. IBM deed zich tegoed aan middleware-starter Gluecode Software, terwijl Oracle de Finse databaseontwikkelaar Innobase OY verorberde.