Er is politieke onrust ontstaan over een recent onderzoeksrapport waarin het voortdurende gebrek aan controle over de belangrijkste telecomdatabank CIOT aan de kaak wordt gesteld. CIOT, het Centraal Informatiepunt Onderzoek Telecommunicatie is toegankelijk voor tienduizenden politieambtenaren die uit deze databank naw-gegevens, mailadressen en ip-adressen kunnen opvragen.

Verspreiden inloggegevens

Het probleem zit hem er vooral in de gebrekkige controle en auditing die al jarenlang aanhoudt en nauwelijks is verbeterd. Hierdoor blijft onduidelijk of de privacy van burgers wel wordt gerespecteerd en de databank niet onrechtmatig wordt bevraagd. Zo kwam tijdens het onderzoek boven water dat opsporingsambtenaren hun inloggegevens uitwisselen, waardoor mensen die niet bevoegd zijn toch de database in kunnen.

Uit een steekproef van enkele tientallen gevallen bleek er slechts één opvraging onrechtmatig, maar aangezien er 3 miljoen opvragingen per jaar zijn, is het probleem potentieel groot. Bij het CIOT worden vaak sleepnettechnieken toegepast en honderden of duizenden gegevens tegelijk opgevraagd. Zo kan de politie bijvoorbeeld nagaan wie er ten tijde van een misdaad rond de plaats van het delict aanwezig waren, aan de hand van data van antennes van mobiele telefoonnetwerken.

Kamervragen

Het rapport is pas gepubliceerd na een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur. De VVD heeft inmiddels Kamervragen gesteld over de kwestie, meldt NU.nl. Kamerlid Jeanine Hennis-Plasschaert vindt de situatie “op z’n zachtst gezegd onwenselijk” en eist dat de Minister van Justitie maatregelen neemt.