Oplichting via het internet is iets toegenomen volgens het CBS. Het aantal mensen dat aangeeft het slachtoffer te zijn geweest van koop- of verkoopfraude nam iets toe. Omdat het CBS die vorm van oplichting schaart onder wat het noemt 'cybercrime' is ook het totaalcijfer van slachtofferschap in die vorm van criminaliteit gestegen, van 12 naar 13 procent.

Jaarlijkse Veiligheidsmonitor over slachtofferschap

Het CBS presenteert vandaag de jaarlijkse Veiligheidsmonitor, waarin onder meer ook internet- en computercriminaliteit is opgenomen. Het gaat hierom vooral om de vraag of mensen daarvan zeggen slachtoffer te zijn geweest. Dat is wezenlijk anders dan cijfers van politie en justitie, die zich vooral baseren op aangiften.

Minder mensen zeggen slachtoffer te zijn geweest van identiteitsfraude op of via het internet. Wel is het aantal mensen dat zegt doelwit te zijn geweest van 'hacken' iets toegenomen. De categorie 'hacken' is met zo'n 6 procent zelfs de grootste categorie binnen het slachtofferschap in cybercrime. Ook cyberpesten is iets toegenomen in de beleving van de slachtoffers.