In open directories van de gemeentes Zaanstad en Lith staan privé-adressen van alle kandidaten voor de landelijke verkiezingen van 2006. In de metadata staan verder honderden xml-bestanden met lokale verkiezingsresultaten, maar ook privacygevoelige gegevens als adressen, ontdekte een lezer van Webwereld. De bestanden zijn niet afgeschermd.

De bestanden worden door de gemeente Zaanstad gebruikt om in een Flash-presentatie de uitslagen van 2006 te tonen. Per district is terug te vinden hoeveel stemmen kandidaten hebben gekregen in 2006. Onduidelijk is waarom de adresgegevens in de xml-bestanden opgeslagen zijn.

Voor een woordvoerder van de gemeente Zaanstad was de open directory nieuw. De gemeente heeft de open dir afgesloten. Via de Google-cache zijn de gegevens nog tijdelijk zichtbaar.

Nedap

In de bestanden staat de naam NEDAP\Groenendaal. Dat is de leverancier van de in mei 2008 afgeschafte stemcomputers.

Volgens Matthijs Schippers van Nedap hebben in 2006 vrijwel alle gemeenten Nedap-software gebruikt voor het verzamelen van de uitslagen en de kandidaatstelling. "De bestanden die ze creëren zijn van de gemeenten, dus hoe die openbaar worden is hun verantwoordelijkheid." Ook de gemeente Zaandam gebruikte de software.

Veiligheidsredenen

Sinds 2009 is de Kieswet aangepast waardoor kandidaten op de kandidatenlijst mogen zonder dat hun adres vermeld wordt. Van sommige kandidaten is het om veiligheidsredenen onwenselijk dat hun adresgegevens gepubliceerd worden. Voor die tijd moest een kandidaat een privé-adres opgeven, zonder dat dit publiek gemaakt werd overigens.

Het privé-adres van de in 2006 al ondergedoken Geert Wilders ontbreekt in de gegevens. Wel zijn bijvoorbeeld de adressen van Minister-President Balkenende en minister van buitenlandse zaken Maxime Verhagen terug te vinden. Alsmede de rest van de verkiesbare kandidaten.

Donderdag bleek een lijst met mail-, huisadressen en 06-nummers van alle PvdA-politici én donateurs in de regio Amsterdam op internet te staan. Die open directory is inmiddels ook gedicht.