Minister Donner van Binnenlandse Zaken schrijft dat in een brief aan de Tweede Kamer, meldt RTL Nieuws, dat zich baseert op “bronnen”. De opslag van biometrische gegevens van burgers in een database is al langere tijd onderwerp van discussie. Volgens critici is het onduidelijk wat de Rijksoverheid met die gegevens precies wil gaan doen. Koppeling met bestanden van opsporingsdiensten zou aan de orde zijn en ook zouden onder meer politie, douane en geheime diensten de database mogen inzien in het kader van hun opsporingsbevoegdheid.

De vingerafdrukken worden door de gemeenten afgenomen als een burger een nieuw paspoort aanvraagt. Een kopie van de vingerafdrukken komt op de chip in het paspoort terecht. Daarnaast worden van alle afgenomen vingerafdrukken kopieën bewaard in een database bij de betreffende gemeente. Dit om bij een nieuwe paspoortaanvraag de juiste identiteit te kunnen vaststellen van de aanvrager, zo is het oorspronkelijke plan.

Onzekerheid over beveiliging

De kritiek bij de decentrale opslag is tweeledig: de beveiliging van de ict-systemen zouden op gemeentelijk niveau niet goed gewaarborgd zijn; daarnaast is het onduidelijk of de toegang tot die gegevens beperkt blijft tot de ambtenaren die het daadwerkelijk bij de uitvoering van hun taken nodig hebben.

De landelijke overheid werkt daarnaast aan een centrale opslag van de biometrische gegevens, waar onder meer alle vingerafdrukken vanuit de gemeentelijke systemen worden gekopieerd naar de landelijke database. Dat stuit op veel bezwaar bij een grote meerderheid in de Tweede Kamer. Al meer dan een jaar wordt erover gedebatteerd. De VVD heeft in dat jaar een ommekeer gemaakt van voor- naar tegenstander van een dergelijke centrale database.

Donner wil toch later een database

Donner (CDA) zou in de brief wel een slag om de arm houden. Hij wil op termijn toch een centrale database, maar wanneer en hoe is onduidelijk. Het verzet bij plaatselijke politiek partijen in de diverse gemeenten is eveneens gegroeid, In veel plaatsen hebben lokale gemeenteraden al via het aannemen van een motie een oproep gedaan aan de Tweede Kamer en Donner om de lokale opslag van de vingerafdrukken te heroverwegen.

Ook veel burgers hebben protest aangetekend tegen het afnemen en opslaan van vingerafdrukken. Maar zowel belangenorganisaties als burgers kregen bij de diverse rechtbanken nul op het rekest. Wel heeft de Europese Commissie aangekondigd de centrale opslag van vingerafdrukken in Nederland te onderzoeken op rechtmatigheid.

De opschorting van de vingerafdrukkenopslag bij gemeenten betekent niet dat er geen vingerafdrukken meer moeten worden afgegeven. Dat is nog steeds nodig voor opname in de paspoortchip. Diverse landen, waaronder de Verenigde Staten, eisen van reizigers dat hun identiteit via biometrische gegevens kan worden vastgesteld. Naast vingerafdrukken zijn dat in de toekomst onder meer irisscans. Daarmee voert de VS op dit moment testen uit.

Update 13.19: Eerste commentaar VVD-Tweede Kamerlid Jeanine Hennis: "De VVD is zeer tevreden met het besluit van minister Donner. Duidelijk moet zijn dat er nog grote vraagtekens te plaatsen zijn bij de kwaliteit van de vingerafdruk en ook de betrouwbaarheid van het aanvraag- en uitgifteproces. De VVD is niet doof voor een open discussie over de toekomst. We moeten echter eerst terug naar de basis: namelijk het realiseren van een betrouwbaar aanvraag- en uitgiftesysteem, inclusief het optimaliseren van de kwaliteit en integriteit van de afgenomen biometrische gegevens en de opslag daarvan in de chip op het paspoort.”