Gemeenten mogen in het vervolg burgers gaan volgen met mobiele camera's waaronder drones. De wettelijke verruiming is volgens het voorstel noodzakelijk om te kunnen ingrijpen bij aanhoudende en zich verplaatsende overlast binnen een probleemgebied. Los van de SP, GroenLinks en de Partij voor de Dieren stemden dinsdagmiddag alle partijen voor het voorstel dat is ingediend door minister Ivo Opstelten van Justitie en Veiligheid, met steun van minister Plasterk van BZK.

'Camera's zijn veiliger'

Burgemeesters kunnen zelf gaan bepalen welke vorm van cameratoezicht zij gebruiken: vast, rijdend of vliegend. Want, zoals de toelichting van de wetsuitbreiding leest: "cameratoezicht draagt bij aan de verbetering van de veiligheid in de publieke ruimte en bevordert het zichtbaar maken van overlast, geweld en criminaliteit."

Zo wordt het huidige vaste cameratoezicht uitgebreid en geflexibiliseerd. Op zogenaamde 'hotspots' (zoals uitgaansgebieden) volstaat vast cameratoezicht. "Het plaatsten van vaste camera's blijft onverminderd mogelijk." De grote verandering is dat er voortaan geen belemmering meer is om naar wens mobiele camera's in te zetten.

Proportionaliteit

Daarbij geldt volgens de nieuwe wet wel enige vorm van proportionaliteit. "In het algemeen kan worden gesteld dat -vanwege de ruimere mogelijkheden en de inherente privacygevaren- de inzet van rijdende en vliegende camera's als een zwaarder middel kan worden aangemerkt dan de inzet van statisch opgestelde camera's."

"Het ligt om die reden voor de hand dat de inzet van rijdende camera's en, a fortiori, vliegende camera's de proportionaliteitstest minder snel doorstaat dan de inzet van -al dan niet nagelvast bevestigde- statisch opgestelde camera's. Tegelijkertijd is het niet ondenkbaar dat -bijvoorbeeld door verplaatsingseffecten- in bepaalde gevallen de inzet van rijdende of vliegende camera's noodzakelijk is ter handhaving van de openbare orde."

Update 20.25 uur: GroenLinks toegevoegd als tegenstemmende partij na een melding van Tweede Kamerlid Van Tongeren op Twitter.