De DMSA, de Nederlandse Associatie voor Direct Marketing, maakte eerder deze week bekend dat het aan een gedragscode werkt om reclame via SMS in goede banen te leiden. In die gedragscode is ondermeer het opt-out principe opgenomen. Dit betekent dat de consument zelf actie moet ondernemen als hij geen reclame via SMS wil ontvangen.De Consumentenbond is het absoluut niet eens met dit principe. "De ontwerp-code zoals die nu door de DMSA is opgesteld bevat een aantal elementen waar de Consumentenbond niet achter staat", zegt Sicco Louw van de Consumentenbond. "Bovendien is het nog onduidelijk of er ruimte is voor veranderingen nu de leden van de DMSA (voornamelijk marketingbureaus en bedrijven –red.) zich voorstander hebben verklaard van de huidige ontwerpcode."De Consumentenbond meent dat het opt-out principe het verkeerde uitgangspunt is. "De consument moet niet lastiggevallen worden met ongevraagde reclame via SMS. Alleen als de consument daar zelf uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven, mag een bedrijf zijn reclameuitingen verzenden", meent hij. De Consumentenbond streeft dus naar een opt-in regeling. Bij een opt-in regeling is het bovendien niet nodig dat de gedragscode allerlei ingewikkelde termijnen bevat waarbinnen bedrijven verzoeken moeten hebben afgewerkt. "In de huidige regeling is een termijn van 28 dagen afgesproken. In deze periode moeten bedrijven aan het verzoek van de consument om geen reclame meer te ontvangen, voldaan hebben. En dat is veel te lang", meent de bond."Als er niets verandert aan het huidige voorstel kan de consument bedolven worden onder reclame waar hij niet om heeft gevraagd."

GPRS

Een heikel punt in dit verband is de toekomstige ontwikkelingen van mobiele telefonie. Als GPRS tegen het eind van dit jaar ingevoerd wordt op de consumentenmarkt, betaalt de ontvanger van berichten voor de hoeveelheid data die naar zijn mobiele telefoon verstuurd is. Dat betekent dat voor het ontvangen van reclame betaald moet gaan worden.Bij de telecombedrijven is echter nog weinig bekend over hoe het kostenplaatje er straks voor de consument uit gaat zien. "Daar is volgens mij nog niet echt over nagedacht", zegt Andre van der Elsen van Libertel-Vodafone. "Het zou in ieder geval niet juist zijn als de klant voor het ontvangen van reclame zou moeten betalen. Helaas is er nu nog niets over bekend."