Vergeleken met andere lidstaten is Nederland een van de voorlopers in het bestrijden van spam, spyware en malware, met een actieve rol voor de overheid. Dat staat in een onderzoek (pdf) dat de Europese Commissie laten uitvoeren naar het beleid van alle EU-lidtstaten.

Nederland deelt de hoogste boetes uit van alle Europese lidstaten. De boete van 1 miljoen euro aan Nederlandse spywareverspreiders in 2007 is een Europees record. Italië staat qua forse boetes op de tweede plaats: in 2008 kreeg een sms-spammer daar een boete van 570.000 euro. De meeste andere lidstaten geven nooit boetes van meer dan een paar duizend euro.

Lichtend voorbeeld

De Europese Commissie wil dat de lidstaten meer samenwerken en hardere sancties nemen om burger te beschermen tegen spam, en ziet Nederland als een lichtend voorbeeld. OPTA-woordvoerder Cynthia Heine zegt blij te zijn met het compliment van de Commissie. "Ik hoop dat we een voorbeeld zijn voor landen die spam binnen eigen grenzen willen beperken."

Ook vindt de OPTA het goed dat de Europese Commissie bezig is meer internationale samenwerking op poten te zetten. Brussel onderhandelt onder meer met de VS, waar volgens Sophos 1 van 6 spammails vandaan komen. Spam is ook een internationaal probleem, zegt Heijne. "Je kunt het als toezichthouder niet alleen."

Spamverbod

In Nederland is het vanaf 2004 verboden om spam te versturen aan consumenten. Sinds 1 oktober geldt dit verbod ook voor ongevraagde mailings aan bedrijven.