De telecomwaakhond heeft regels voor een informatieplicht opgesteld. Over acht van de grootste risico's moeten de internetserviceproviders (ISP's) abonnees op de hoogte te stellen. Dit zijn spam, botnets, phishing, spyware, trojans en malware, beveiliging van de draadloze router, identiteitsdiefstal en ongewenste websites. Met de informatie van de providers moet de klant in staat zijn zichzelf te beschermen tegen bedreigingen op het internet.

Mobiel internet

Eind vorig jaar heeft de OPTA op 35 websites van providers gekeken hoe de informatievoorziening over de risico's is. 'Op zes positieve uitzonderingen na, heeft OPTA geconstateerd dat bij de meerderheid de voorlichting aanzienlijk onder de maat is', constateert OPTA. Met name bij de aanbieders van mobiel internet schort het volgens de OPTA aan informatie. In Nederland leveren onder meer Vodafone, KPN en T-Mobile mobiel internet.

De oorzaak kan het feit zijn dat deze bedrijven mobiel internet niet als corebusiness hebben maar als extra dienst aanbieden. 'Maar ook voor mobiele internetters is het belangrijk dat ze goed geïnformeerd worden', zegt woordvoerster Cynthia Heijne van de OPTA tegenover Webwereld.

Bindende regels

De OPTA zegt dat providers volgens de telecommunicatiewet verplicht zijn actief voorlichting te geven over risico's op het internet. De opgestelde regels zijn daarom ook bindend. In maart wordt bekeken in hoeverre de providers de informatievoorziening hebben aangepast. Wie de zaken dan niet op orde heeft, krijgt eerst een waarschuwing, waarna boetes uitgedeeld worden.

Vooraf zijn de ISP's door de OPTA gevraagd hun mening te geven over de voorgenomen regels. Hierop zijn volgens de telecomwaakhond positieve reactie gekomen, waardoor verwacht wordt dat de providers mee zullen werken.

In 2007 opperde de OPTA al dat ISP's dat verplichte veiligheidsregels nodig zijn, de zogeheten zorgplicht. Later werd dit plan afgeschoten, op voorwaarde dat de markt via zelfregulering tot standaardisering van best practices zou komen.